Dansk Folkeparti roser SV

I Danmark gleder høyresiden seg over at SV har åpnet opp for sterk kritikk av jenters hijabbruk.

– Overraskende og veldig bra, sier Dansk Folkeparti. Partiet håper danske SF nå vil kopiere SVs hijabdebatt.

Send din reaksjon til debatt@nytid.no (først publisert 4.3., oppdatert 5.3. kl. 23)

Forrige lørdag frontet avtroppende leder i Oslo SV, Heikki Holmås, et forslag om å forby bruk av hijab i barneskolen. Denne helga, 5.-6. mars, skal Oslo SVs årsmøte behandle en innstilling fra fylkesstyret om å utrede de «negative effektene av et forbud».

Onsdag 24. februar uttalte så SVs partileder Kristin Halvorsen til Dagbladet: «Jeg synes det absolutt er uønsket med barnehijab fordi den hemmer barns utvikling og deres mulighet til å ta selvstendige valg.»

Og Norges kunnskapsminister tilføyde: «Hijab i barneskolen i Norge er noe som har kommet de siste åra. Jeg oppfatter det som tvang overfor småbarn, og det hindrer dem i å delta på lik linje med andre barn i norsk skole.»

Nå får SV ros fra et hold partiet ikke er vant med å få støtte fra: Det høyreorienterte Dansk Folkeparti i Danmark. Rettsutvalgspolitiker Marlene Harpsøe i Folketinget kommenterer Halvorsens uttalelser slik:

– Jeg synes det er veldig bra at det er en debatt om tørkle [hijab eller skaut, journ. anm.]. Det har vi i Dansk Folkeparti gjort i Danmark, og fått mye positivt ut av det. Det er også i en slik forbindelse at vi har drøftet og debattert våre verdier i Danmark, sier Harpsøe til Ny Tid.

Er du overrasket over at det norske sosialistiske venstrepartiet tok det standpunktet det gjorde?

– Ja, det ble jeg overrasket over. Men selvfølgelig også positivt overrasket at et venstreorientert parti kan se at det finnes problemer med tørkledet. Og jeg vil ønske at det danske sosialistiske folkeparti kunne gå i samme retning og innse at det er det riktige standpunktet, sier Harpøse i Dansk Folkeparti.

Halvorsen sa også til Dagbladet at hun var klar over at «noen blir provosert av dette, men det må vi tåle. Det er viktig at vi som samfunn sier tydelig ifra at dette ønsker vi ikke».

3. mars la Heikki Holmås ut melding på SVs nettsider om at han personlig «ikke ønsker forbud». Halvorsen presiserte også i sitt første intervju om saken at hun var skeptisk til et forbud: «Forbud mot klesplagg er fremmed i et liberalt samfunn. Et forbud kan dessuten føre til at miljøer lukker seg enda mer og at flere muslimer ville sende sine barn på muslimske skoler hvor hijab var tillatt. En slik utvikling er absolutt ikke ønskelig,» sa Halvorsen til Dagbladet.

SV-ledelsen har i ettertid uttalt at de ikke ønsker et forbud, selv om fylkesstyret i Oslo SV har foreslått at «effektene av et slikt tiltak må utredes først».

Ros fra dansker

Ny Tid har også stilt skriftlige spørsmål til Dansk Folkeparti om saken, og fått skriftlige svar tilbake fra parlamentsmedlem Harpsøe.

«SV-leder Kristin Halvorsen har i Dagbladet uttalte at hun er sterkt kritisk til at skolebarn iføres hijab. Hva synes DF om Kristin Halvorsens sine uttalelser på dette feltet?»

«Det er interessant at Socialistisk Folkepartis (SFs) norske avlegger inntar et slikt standpunkt. Dette er ikke et standpunkt som SF i Danmark deler. Det gleder meg hvis det vitterlig er slik at SV i Norge vil forby anvendelse av slør på elever i norske skoler. Jeg må dog erkjenne at jeg vil se det, før jeg tror det. Venstrefløyen over alt i Europa har utvist en eksepsjonell mangel på interesse for islamiseringen av våre samfunn i de siste år,» skriver Harpsøe i Dansk Folkeparti til Ny Tid.

Foran Oslo SVs årsmøte 5.-6. mars har Fylkesstyret kommet med blant annet følgende forslag som foreslås vedtatt: «Oslo SV er bekymret for at barn i barneskolen bruker hijab og vil arbeidet for en aktiv dialog med foreldre, barn og minoritetsorganisasjonene med det formål at barn ikke skal gå med hijab i barneskolen. Oslo SV mener i tillegg at en bør vurdere et forbud mot hijab i barneskolen, men at effektene av et slikt tiltak må utredes først.»

Kommentarer