ANNA IKEDA
ANNA IKEDA

Daisaku Ikedas fredsforslag for 2019


FORBUD: Verdens største buddhistiske fredsbevegelse støtter initiativet til forbud mot utvikling og bruk av autonome våpen og foreslår å etablere en vennegruppe for atomvåpenforbudet.

Grimstad er journalist i NY TID, og styremedlem i Norges Fredslag.
Email: grimstadlene@gmail.com
Publisert: 2019-05-03

Siden 1960 har japanske Daisaku Ikeda ledet Soka Gakkai-bevegelsen (SGI), verdens største buddhistiske fredsbevegelse. Organisasjonen har sine røtter i Japan, men er i dag er aktiv over hele verden. Siden atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki, har atomvåpenmotstanden i Japan vært stor. At Soka Gakkai er en av de opprinnelige partnerne i Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN), er slik sett helt naturlig. Motstanden mot atomvåpen i Japan ligger tiår foran atomvåpenmotstanden i Vesten. Da ICAN lanserte sin kampanje for å forby atomvåpen i 2007, markerte Soka Gakkai-bevegelsen samtidig 50 års-jubileum for sin antiatomvåpen-erklæring som Ikedas lærer og forgjenger Josei Toda framla i 1957.

Ikedas tekster gir meg alltid håp om at vi har makt til å forandre vårt
eget samfunn, og at fred er mulig.» Anna Ikeda

Det er buddhismens tankegang og verdisyn som har styrt Soka Gakkai-bevegelsens fredsarbeid, noe også Toda poengterte i sin antiatomvåpenerklæring: «Selv om bevegelsen mot atomvåpen har spredd seg rundt om i verden, er det mitt ønsker å gå videre og angripe dette problemet ved roten. Jeg vil avsløre klørne som ligger skjult i dypet av slike våpen og rive dem ut. […] For vi, verdens borgere, har en ukrenkelig rett til å leve», sa Toda i sin tale.

Filosofi

Det er mars måned, og Ny Tid møter Anna Ikeda i Genève. Hun jobber selv med nedrustning i Soka Gakkai International. Anna forteller at Ikeda er et vanlig etternavn i Japan, så hun er ikke i slekt med Daisaku Ikeda. «I mitt arbeid med nedrustning er jeg stadig like takknemlig for den buddhistiske filosofien jeg er oppvokst med, og som tydelig gjenspeiles i Ikedas fredsforslag», sier Anna. «Troen på at alle mennesker er født med en iboende godhet i seg som gjør oss i stand til å overvinne alle våre utfordringer – denne filosofien minner meg på at uansett kompleksitet er samtlige av våre sosiale og globale utfordringer dypt forbundet med vårt eget liv.»

Fredsforslaget for 2019

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)