Dagsrevyens mytemakeri

«Dette er en påstand uten rot i virkeligheten, og uten belegg i reportasjen».

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[verdensbilder] Valgkampen går inn i sluttspurten mot lokalvalget 10. september. En globalvalgkamp finnes formelt sett ikke, likevel raser noe som kan minne om det på en rekke arenaer, uten at norske mainstream-medier får det med seg, der det lokale og det globale knyttes sammen på stadig nye måter.

En av disse arenaene er butikkhyllene i din lokale kolonial. Hva vet du om hvordan varene der ble produsert? Vil du stemme på bedre vilkår for import av fairtrade- og øko-produkter som Ragnhild S. Nilsen og Per Persson etterlyser på side 35 i denne avisen? Eller stemmer det at fairtrade ikke monner, og at løsningen heller er globale rettigheter ivaretatt av WTO, som Simon Pahle hevder på side 30? Og hva om det i WTO er en konflikt mellom solidaritet og norske næringsinteresser? Regjeringen vil prioritere sistnevnte, avklarer utenriksminister Støre på side 33.

Mainstream-mediene har dog ikke vært helt uten debatt om den globaliserte økonomien i det siste. Per Ditlev-Simonsen skal ha ros for at han gjennom et nøye planlagt stunt klarte å få norske medier interessert i skatteparadiser. Likevel er det lite trolig at norske kjendisers privatliv vil være tilstrekkelig til å holde globaliseringsdebatten i gang.

Derfor er det bra at Søndagsrevyen av og til prøver. La oss håpe at forsøkene i fortsettelsen ikke blir like villedende som reportasjen Gry Blekastad Almås introduserte med følgende oppkonstruerte konflikt 17. juni: «Vi skal til et mer og mer aktuelt dilemma: skal vi velge miljøvennlig, eller skal vi velge solidaritet med fattige land? Når vi i vesten velger bort varer som transporteres halve jorda rundt rammer det fattige bønder i Afrika.» Følgelig skulle altså lokalt produsert mat uansett være mer miljøvennlig enn mat importert fra Afrika, og transport, ikke produksjonsprosessen, være det store klimaproblemet knyttet til landbruk.

Dette er en påstand uten rot i virkeligheten, og uten belegg i reportasjen. Det er ikke transport, men produksjonsprosessen som er det store miljøproblemet knyttet til mat, på grunn av energikrevende faktorer som oppvarming, kunstgjødsel og kraftfôr. I følge rapporten «Livestock’s long shadow» fra FNs landbruksorganisasjon FAO står produksjonen av kjøtt og melk nå for 18 prosent av de globale klimagassutslippene, men utslippene fra transporten av maten utgjør i følge FAOs beregninger så lite som en titusendel av utslippene! Tomater som dyrkes utendørs i Marokko og transporteres til Norge, slipper ut en åttendedel av klimagassene fra tilsvarende mengde tomater dyrket i norske drivhus. Utslippet fra produksjonen av kunstgjødselen som skal til for å lage ett kilo norsk sauekjøtt er ti ganger så høyt som transportutslippet fra ett kilo sauekjøtt fra Namibia. Dagsrevyen så ikke i det hele tatt på miljøutslippene fra landbruk i land som Norge og England, men brukte heller anledningen til å bygge utviklingsfiendelige myter.

---
DEL