Da pedagogikken forsvant

Hvad skjer med pedagogikken når ingen objekter og erfaring lenger finnes, men kun våre egne iakttakelser og vårt eget abstrakte læringsspråk? Den dør. 

Alexander Carnera
Carnera er frilansskribent, bosatt i København.
Email: ac.mpp@cbs.dk
Publisert: 05.04.2018
Ballade i pædagogikkens forsamlingshus
Forfatter: Thomas Rømer
Fjordager, Danmark

«Pædagog» kommer af oldgræsk paidagogos, «barneledsager». Paid betyder «barn» og findes også i paideia, som betyder «opdragelse, dannelse». Pædagogens opgave er at opdrage og forme det unge menneske til livet. Engang «et virke, et livskald, en undrende dans». Det ædleste og smukkeste håndværk. I dag forveksles lærerens faglige autoritet med noget autoritært. Nu indføres «ansvar for egen læring». Hvorfor egentlig dette afskyelige ord «læring»? Endda synlig læring. Mens opdragelse handler om at ting og tanker bliver til i og gennem arbejdet med stoffet, handler læring om at få nogle redskaber og derefter bare anvende dem. Det første er båret frem af undren og kritisk sans, det sidste af målbarhed og beherskelse. Hvorfor falder en hel generation af politikere, akademikere og meningsdannere på halen for noget der åbenlyst gør unge mennesker mere frygtsomme, dummere, mindre nysgerrige, mindre selvstændigt tænkende? Efter at have læst Rømers Ballade i pædagogikkens forsamlingshus, bestående af kommentarer, indlæg, noter, diskussioner og aforismer, er jeg ikke i tvivl om at svaret skal findes i et særligt strategisk sprog som enhver vidensarbejder og skoleelev i dag skal beherske og tro på – altså kontrol. Konkurrencestaten indpisker et sprog hvor kun information, kommunikation og data kommer «pædagogikken» til gode, og ikke forestillingsevne og tænkning.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer