#CorruptToo – ny giv i kampen mot korrupsjon?


To tredjedeler av alle verdens land sliter med alvorlige korrupsjonsproblemer. Det viser Transparency Internationals Corruption Perception Index (CPI) 2017 som ble lansert denne uken. 

Skaaren-Fystro er spesialrådgiver i Transparency International Norge.
Email: skaaren@transparency.no
Publisert: 2018-03-01

I en analyse av resultatene fra 2017-indeksen går det frem at det sivile samfunn og media har minst spillerom i de landene som kommer dårligst ut. Manglende presse- og ytringsfrihet og beskyttelse av varslere gjør det livsfarlig å varsle om korrupsjon. Journalister og sivilsamfunnsorganisasjoner blir forfulgt med trakassering, trusler, og byråkratisk «red tape» i arbeidet mot korrupsjon.

Angår alle. Sikkerhetsaspektet er ikke like stort i de landene hvor åpenheten er større, og hvor maktmisbruket er mindre, men korrupsjonsrisiko og manglende åpenhet angår alle land og vi må ikke se oss blinde på indeksen.

Norge er også utsatt for korrupsjonsrisiko i kommuner og sentralforvaltning, og samhandling med korrupsjonsutsatte land og markeder er en utfordring for norsk næringsliv og bistandsorganisasjoner. Dessuten gir de store dokumentavsløringene gjennom «Panama Papers» og «Paradise Papers» en anelse av omfanget av ulovlige pengestrømmer og hemmelighold globalt med forgreninger også til norske aktører.

Et viktig virkemiddel i kampen mot korrupsjon er å fortelle historiene og på den måten øke bevisstheten, mobilisere protester og iverksette tiltak. Statsminister Solbergs uttalelse på pressekonferansen på World Economic Forum om en slags MeToo-kampanje mot korrupsjon er derfor en god ide som må følges opp. Så er spørsmålet: Hva må til for å få dette til å skje?

Terskelen for å si fra om korrupsjon er høy også i Norge – det er bare de modigste som står frem.

Hva kan gjøres? Åpenhet om hva som skjer er grunnleggende både for å avsløre og forebygge mot korrupsjon. Lover og regler som fremmer åpenhet er en støtte for varslerne, og det er fortsatt et stykke igjen for å få på plass offentlig aksjonærregister, selskapers land-for-land rapportering og lobbyregister på Stortinget – for å nevne noe. Videre er praktisering av eksisterende varslingsregler og offentlighetsregler en god start for å få varslerne på banen.

Abonnement kr 195/kvartal

Terskelen for å si fra om korrupsjon og økonomiske misligheter er høy også her i landet, og det er bare de modigste som står frem. Det må derfor legges bedre til rette for å varsle om misligheter og bedre oppfølging av bekymringsmeldinger på arbeidsplassen. , rruptToo kan bidra til dette og bli en del av virksomhetenes …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?