Cohn-Bendits politiske testamente


Boken til Cohn-Bendit føyer seg inn i rekken av pamfletter som mobiliserer.

Skulle vi avskaffe partisystemet? (Arneberg Forlag) av Daniel Cohn-Bendit kom ut denne uken, og er en lærebok for enhver som er opptatt av å forandre verden. Daniel Cohn-Bendit var som 40-åring en sentral kraft bak oppbyggingen av de grønne bevegelsene i Tyskland, Frankrike og EU på 90-tallet. Drøye 20 år tidligere var han en del av anarkistiske miljøer i Paris, en «radikal forkastelse av den autoritære og totalitære kommunistiske matrisen». De leste Bakunin, den russiske anarkismens far, og snakket om utopiens revolusjonære renhet. På Universitetet i Nanterre forsvarte de anarkosyndikalismen – radikale meninger basert på at «interesser, intuisjoner, følelser og ønsker» hadde kraft. Cohn-Bendits ukontrollerbare fremferd provoserte de mer organiserte politiske partiene og fagbevegelsen. Hans ironi forstyrret, hans oppriktighet ergret. Under 68-opprøret i Paris ble han utvist fra landet. I Tyskland fant han støtte blant intellektuelle, blant en ny generasjon politiske filosofer. De leste Herbert Marcuses Eros og sivilisasjon, som tematiserer kroppens seksuelle frigjøring. Samtidig var Cohn-Bendit ifølge ham selv oppmerksom på faren ved en «venstrefascisme» der man avviste andre, fornektet dem og fikk en vilje til å tilintetgjøre – noe som fulgte med 70-tallets terrorisme i Tyskland. Å ville tilintetgjøre dem med andre meninger har ikke gått av moten (se forsiden).

I valget mellom Aristoteles’ skille mellom sinne og indignasjon velger han indignasjonen, da den ikke baseres på hevn og egeninteresse. Hensynet til andre veier me …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Truls Lie
Ansvarlig redaktør i Ny Tid. Se tidligere artikler av Lie i Le Monde diplomatique (2003–2013) og Morgenbladet (1993-2003) Se også en del videoarbeid av Lie her.

Flere ledere

Massen og folket

PSYKOLOGI: Er det mulig å forstå hvorfor flertallet velger en fører eller en slavelignende tilværelse?

Bjørneboe, Gateavisa, og post-anarkisme

Er det mulig at trekk fra anarkismen fremdeles har stor gyldighet for en del av oss i dag?

Palestina i vårt århundre

Palestina-bilaget: Magasinet Palestina i vårt århundre har både et aktuelt og historisk perspektiv på #Midtøsten#s lange kjernekonflikt om Palestina. Selv om den er velkjent, er det ofte med lite detaljkunnskap.

Hvor går vi nå?

Er globalisering et onde som nå bør bekjempes? Nei, det er mer nyansert. Vi som har en internasjonal orientering ser med frykt på hvordan internasjonalt samarbeid nå svekkes med pandemien.