CIA kan ikke fly utenom reglene

CIA kan ikke bruke sivile fly, og late som om de opererer sivilt, opplyser Luftfartstilsynet.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det har tilsynelatende kommet som en overraskelse på politikerne i en rekke land at den amerikanske etterretningstjenesten CIA i utstrakt grad bruker sivile fly til hemmelige fangetransporter.

All flytrafikk i verden reguleres av regler som landene binder seg til. Et viktig skille er mellom sivile fly og militære eller statlige fly.

For at et fly skal kunne operere som sivilt fly gjelder tydelige regler for hva som er en sivil flygning. Dessuten må all sivil trafikk følge den såkalte Chicago-konvensjonen, som regulerer all sivil trafikk.

Robert Haast, informasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, sier at reglene er klare på dette området.

– Sivile operatører/fly hjemmehørende i stater som er medlem av den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (ICAO), kan ifølge Chicago-konvensjonen utføre ikke-regelbundet flyging gjennom hverandres luftrom. Flyene kan også foreta landing for ikke-kommersielle formål, uten å søke om tillatelse. Alle flyginger er imidlertid registrert hos Avinor/Eurocontrol, da overflygingsavgifter må betales for slike flyginger. Her er det snakk om blant annet charterfly – og ikke rutefly.

Robert Haast sier videre at unntatt fra nevnte rettighet er statsfly.

– Fly som brukes av militære, myndighetene eller politiet skal defineres som statlige fly, ifølge Chicago-konvensjonen. I tillegg betraktes sivile fly i oppdrag for stat eller regjering som statsfly. Det kan dreie seg om transport av passasjerer eller av frakt. For statsfly/statsflyging skal det foreligge forhåndstillatelse fra Luftfartstilsynet. Gjelder det transport av statsoverhoder og andre på høyt nivå, til Norge eller gjennom norsk luftrom, kommer søknaden som regel via UD. Søknader inneholder normalt opplysninger om operatørens navn, flytype/registrering, type flyging (passasjerer eller frakt), type/mengde last, oppdragsgiver, reiserute og tidtabell.

Robert Haast utdyper dette:

– Når et kommersielt flyselskap påtar seg transportoppdrag for stat eller regjering, og reisen er av offisiell karakter, betraktes oppdraget som en statsflyging. Når det gjelder flyginger gjennomført av sivile flyselskap på oppdrag fra politi- og etterretningstjenester, vil disse bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, men ofte vil slike oppdrag også bli betraktet som statsflyginger. Hvis det derimot benyttes militære fly, det vil si Forsvarets fly med militær registrering, sorterer saken under Forsvaret og behandles derfor ikke av Luftfartstilsynet, sier Robert Haast, informasjonsdirektør i Luftfartstilsynet.

---
DEL

Legg igjen et svar