Det er noen der ute som lager tullejobber bare for å holde oss sysselsatt.
«Dere nordmenn er rare. Dere har verdens beste velferdsstat, men viser den ikke til verden modell for å vise verden.»
Vi mennesker trenger å vite hvor vi kommer fra. Dagens enorme mengder informasjon kan paradoksalt nok gjøre det vanskeligere for fremtidens historikere å vite hvordan verden er i dag.
Store deler av verdens journalister får økonomiske fordeler av å tilpasse rapporteringen sin til amerikansk politikk.
Konkurransebasert hedonisme på god vei mot sin undergang, mener Wolfgang Streeck om kapitalismen.
Ali Smiths Autumn gir en bedre forståelse av Post-Brexit-Storbritannia enn en hvilken som helst politisk analyse.
Det blåser opp til kamp om innføringen av den mest omfattende overvåkingsmetoden Norge har sett.
«Man kan ikke gjøre annet enn å kommunisere kryptert – jeg tar det for gitt at all åpen kommunikasjon allerede er avlyttet,» sier filmskaper og journalist Ulrik Imtiaz Rolfsen.  
Hun har blitt kalt gal, iskald og revolusjonær av det franske etablissementet, og er en garvet deltaker på Europas viktigste politiske arena. Ny Tid har møtt Eva Joly.
Hva skjer med Russlands sivilsamfunn når ikke-statlige organisasjoner forbys på grunn av utenlandstøtte?
Trump planlegger store skattekutt i kombinasjon med enorme infrastrukturendringer. Hvor skal pengene komme fra?
Allerede på 1930-tallet beskrev Walter Benjamin hvordan politikk forgår i bilder. I Trumps tidsalder er det ikke lenger forskjell på tv-serier og politikk.
Det tradisjonelle nomadefolket i Mongolia er i endring. Myndighetene plotter befolkningen inn på kart for å få grep om dem.
Hva skjer med arbeidet mot skatteparadiser i Norge etter Panama Papers-skandalen? Hvis vi ser på arbeidet på tre viktige områder, får vi en viss oversikt.
Hvis mennesket ikke får anledning til å virke for et rasjonelt og humanistisk mål, vil den enkelte isteden bli offer for diktatorers og demagogers irrasjonelle og djevelske visjoner.
Mye tyder på at verden står overfor en økonomisk kollaps som kan inntreffe i løpet av første halvår 2017.