kommentar

Hvorfor er debatten rundt Norges krigsdeltakelse og våpenhandel nesten fraværende? 
Fenomenet Trump har satt ny fart i ideologikritikken.
Eritreere på flukt blir slått, voldtatt og sperret inne, og risikerer livet på vei over Middelhavet. Europeisk politikk gjør at de ikke har andre alternativer.
I forbindelse med Ny Tids sak om filmen The Magnitsky Act understreker regissør Andrei Nekrasov i dette tilsvaret at Magnitskij ikke ble drept, men døde av forsømmelse.
Hvordan skal verdenssamfunnet møte mennesker som flykter fordi landjorden deres er slukt av havet?
Professor Stein Tønnesson ved fredsforskningsinstituttet PRIO mener man bør gå sammen med andre nordiske land for å styrke arbeidet med konfliktforebygging
Magnitskij-saken handler om mer enn én mann og den uretten som ble begått mot ham.
Den ekstreme fattigdommen er halvert, men gapet mellom fattig og rik består. Hvorfor?
Det er avgjørende for Putin-regimet at flere følger Nistads oppfordring i forrige Ny Tid – at folk begir seg til det forjettede land for å la seg blende og forføre. Men bak kulissene ser ting annerledes ut.
Ny Tids redaktør fremmer feilaktige påstander om Israel, mener ambassadør.
Fortsatt er det noen som forventer at jeg skal oppføre meg som en ydmyk besøkende på gjesterommet.
Er regjeringens politikk egentlig forenlig med deres egen satsning på bedre psykisk helse?
Mens kampen mot atomvåpen alltid har fått stor medieomtale, går kampen mot drapsrobotene for seg i det stille. 
KRONIKK: Norske politikere bør dra til Krim, reise rundt på halvøya og snakke med vanlige mennesker. Jeg er overbevist om at de vil oppdage at nesten alle på Krim støtter gjenforeningen med Russland.
Selv om det er skremmende at Arnulf Øverlands dikt er like aktuelt i dag som det var i 1937, ser vi at verden våkner.
Under en mørk sky av vulgære Donald Trump later det til at det er blitt fritt frem å bløffe. For alle.