California Dreaming?


I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.

Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 2018-08-01
California Greenin’ – How Golden State Became an Environmental Leader
Forfatter: David Vogel
Princeton University Press, USA

Ved forberedelserne til FN’s verdensmål var der stor usikkerhed om hvorvidt byerne ville blive tildelt en ny og særlig status som vigtige «frontløbere» for omstillingen til bæredygtighed. Byerne og deres respektive kommuner fik denne nye status (mål 11), og dermed blev der åbnet op for at andre centrale beslutningsorganer end nationer anerkendes som drivende aktører for en omstilling. Ikke mindst takket være indsatsen fra ICLEI – kommunernes organisation for bæredygtig udvikling – blev byernes indsats anerkendt.

At andre beslutningsniveauer end nationerne kan have en indflydelse på omstillingen til bæredygtighed, var i forvejen velkendt. Staten Californien er et eksempel herpå.

Det er livsnødvendigt at systemet af internationale institutioner – World Bank, International Monetary Fond og hvad der blev til World Trade Organization – der blev etableret ved afslutningen på 2. verdenskrig, og som besynger en ny «religion» om vedvarende økonomisk vækst, bliver opløst og erstattet af nye beslutningsarkitekturer der sætter planeten og civilisationen i centrum.En sådan omstilling er ikke et isoleret organisatorisk anliggende, men omfatter dybest set en «recovering from Western Civilization» idet imperativet om vedvarende økonomisk vækst er blevet videreudviklet som et sammenhængende økonomisk, politisk og kulturelt system med base i Vesten – efter 2. verdenskrig med USA og OECD-landene som drivende fakkelbærere.

I David Vogels bog California Greenin’ – How Golden State Became an Environmental Leader får vi fortællingen om hvorledes staten Californien på en række miljøområder har formået at gennemføre egne reguleringer til understøtning af økonomisk og kulturel udvikling og vækst, men også som inspiration for den føderale regering i Washington.

California first?

Hvis Californien havde været et land, så ville dets økonomi kun være overgået af Kina, Japan, Tyskland, England og naturligvis USA. Men som andre regeringer har Californien været konfronteret med problemet om økonomisk vækst og stigning i befolkningstallet på den ene siden og behovet for miljøreguleringer på den anden. Som følge af landskabets skønhedsværdier, men også sårbarheder, har Californien udviklet en kultur med tradition for miljømæssig …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)