Bygg byen

Valgkampen bør ikke hindre oslopolitikerne i å tenke stort.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[10. august 2007] I dag starter kommunevalgkampen for alvor, og partienes ulike boder rigges opp på Karl Johans gate – for intensiv propaganda fram mot valget 10. september. Samtidig står hovedstaden foran sin største transformasjon på 400 år, når de siste tomtene mot fjorden nå skal bygges ut og profilere fjordbyen Oslo. Det kontroversielle Barcode-prosjektet i Bjørvika er endelig levert byutviklingskomitéen for behandling.

Barcode er vinneren av arkitektkonkurransen i 2003, basert på bystyrets vedtatte reguleringsplan for Bjørvika. Planen bestemmer hvor mange kvadratmeter bygningene skal romme. Utnyttelsesgraden i Bjørvika er høy, like høy som på Grünerløkka og Frogner, for å finansiere de attraktive tomtene. Kvadratmetrene må fylles enten langs bakken eller i høyden. Vinnerutkastet gikk bort fra den klassiske kvartalstenkningen og la opp til høye, slanke bygg i lameller med kortsiden mot sjøen. Bygningene skulle bygges en etter en og forholde seg til hverandre, istedenfor å danne store kvartaler og blokker. Juryleder Arne Henriksen la vekt på nettopp disse kvalitetene i prosjektet, som motsats til det som ellers kunne oppfattes som en mur mot sjøen i tolv etasjer høye kvartalsblokker.

Fire år senere har vinden snudd og motstanden mot Barcode økt. Høsten 2006 tok Oslo Venstres leder Ola Elvestuen ordet mur i bruk, nå som betegnelse på Barcodes høye bygninger. 22.000 mennesker skrev under på elektronisk opprop mot prosjektet, og Aften har drevet intens kampanjejournalistikk for å få stoppet høyhusene. Samtidig skriver samme avis at Oslo er full. Markagrensa diskuteres vernet ved lov, og i Oslo vest har utbygging i eplehager vært lokalavisenes sikreste debattkort hver dag i årevis. Flere folk flytter til Oslo enn noen gang, i fjor økte befolkningen med 11.257 innbyggere. Kommunens beregninger viser at det innen 2025 er behov for cirka 50.000 nye boliger. Veksten i folketall bør enhver levende by være glad for, men Marka er Oslos flotteste kjennetegn og mange strøk med småhusbebyggelse bør får være nettopp det. Da er den logiske konsekvensen at vi må bygge tettere enn i dag, på utvalgte steder. Bjørvika egner seg spesielt godt til nettopp det, som landets største kollektivknutepunkt og vekstområde for kunnskapsbasert næring. Derfor bør Barcode vedtas så snart som mulig.

Men sjansen er stor for at vedtaket utsettes igjen – til etter valget. I disse dager gjør partiene det de kan for å unngå saker som de vet skaper splid i egne velgergrupper. Venstre vil bruke sin motstand mot høyhus i valgkampen, Høyre har levert saken så sent til byutviklingskomitéen at de vet sjansen er liten for å behandle den på møtet i august. Begge parter driver et politisk spill. Spillet er det Oslo som taper på.

---
DEL