Byens psykopati


All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2017-09-14
Cities of Power. The Urban, the National, the Popular, the Global
Forfatter: Göran Therborn
Verso Books, USA

Cities of Power handler om politikk, arkitektur og modernisme. Tidlig kommer boken med følgende påstand: «Modernisme er å ikke forholde seg til tradisjon, men å bryte med alt våre forfedre har gjort.» En slik definisjon av modernisme virker hodeløs. Hvis man overhodet ikke forholder seg til tradisjonen, har man heller ingen idémessig tankeretning å bygge videre på. Hvert byggverk blir planløst, uten sammenheng med miljøet rundt, og uten bevissthet om hva det vil uttrykke. Påstanden blir derfor hengende i løse lufta, uten å bli tilstrekkelig diskutert. For hva er modernismen selv, om ikke en tradisjon? Når boken handler om arkitektur som tradisjon, blir det hele en selvmotsigelse, selv om forfatteren, sosiologen Göran Therborn, vel har rett i at mye moderne arkitektur faktisk er tenkt ut fra en slik tradisjonsløshet.

Byens selvnytelse. Jeg er glad i store byer, og synes synd på dem som ikke opplever metropoler som spennende – folk som foretrekker små badebyer langs spanskekysten når man kan bade på stranden i Barcelona. De er kanskje – ja, nettopp – tradisjonsløse?

Byer er så mye mer enn fortettede ansamlinger av mennesker plassert innenfor et bestemt geografisk område: Byer er design, de er komplekse sosio-strukturelle konstruksjoner, mer eller mindre planlagt ut fra en helhet.

Fascismen og dens byplanleggere er et spesielt fascinerende felt – det stormannsgale forsøket på å realisere drømmen gjennom en massiv arkitektur som overhodet ikke tok hensyn til menneskene som skulle bebo den, som om disse sto i veien for byen, eller for arkitektens fantasi, og byen hadde trivdes best uten dem. Mye modernistisk arkitektur vitner om at mennesket har stått i andre rekke i forhold til bygningene. Hvordan kom byplanleggerne på ideen om å gjøre mennesket overflødig? Hvem skal nyte byen da? Byen selv?

Arkitekturens vold. «Store byer utstråler økonomisk makt,» skriver Therborn. Han kaller sin bok «en makroskopisk global analyse».

Abonnement kr 195/kvartal

De urgamle store sivilisasjonenes byer var designet som representasjoner av den kosmiske orden, hevder Therborn; moderne byer, derimot, er uttrykk for ren makt, og har ingen kosmiske pretensjoner. Sosiologen snakker om byenes to «dimensjoner»: den rent estetiske – den grafiske utformingen av byen – og byens «grammatikalske makt».

«Fascisme har en spesiell plass i ethvert studium av moderne makt,» skriver forfatteren. Fascistisk arkitektur er en …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)