Bujumbura

Burundi – sett fra annen synsvinkel enn den vestlige


Av: Norunn Kjenstad DEBATT: Situasjonen i Burundi er blåst ut av proporsjoner av opposisjonen og det sivile samfunn, som har gjort en god propagandajobb. Propagandaen har også nådd Norge, blant annet i et innlegg i Ny Tid i mai, der Stian Antonsen fra Fellesrådet for Afrika hevder at presidenten i Burundi, Pierre Nkurunziza, trosser grunnloven […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-06-22

Av: Norunn Kjenstad

DEBATT: Situasjonen i Burundi er blåst ut av proporsjoner av opposisjonen og det sivile samfunn, som har gjort en god propagandajobb. Propagandaen har også nådd Norge, blant annet i et innlegg i Ny Tid i mai, der Stian Antonsen fra Fellesrådet for Afrika hevder at presidenten i Burundi, Pierre Nkurunziza, trosser grunnloven ved å stille til valg en tredje gang.

Strid om grunnlovsartikler. De to omstridte artiklene i grunnloven er artikkel 96 og 302. Disse to er motstridende, og dermed uavhengige både i mening og tolkning. Medlemmene av det burundiske senatet utfordret saken i den konstitusjonelle domstolen, som avgjorde at kandidaturet til president Nkurunziza er konstitusjonelt, altså i samsvar med landets grunnlov.

Ifølge Den burundiske grunnlovens artikkel 226 skal sittende president utnevne dommere. Det sentrale spørsmålet i dag er hvorvidt noen medlemmer av opposisjonen og det sivile samfunnet i Burundi avviser dommen fordi de ble utnevnt av president Nkurunziza. Følgelig vil enhver fremtidig president som utnevner dommere i den konstitusjonelle domstolen, være underlagt den samme skjeve behandlingen.

At presidenten har mulighet til å stille for tredje gang er altså bestemt i rettssystemet – ikke et resultat av at han «klamrer seg til makten».

Som i andre land er den konstitusjonelle domstolen endelige dommer av loven, som igjen avgjør alle konstitusjonelle rettstvister. Man kan ikke ønske seg demokrati og samtidig undergrave demokratiske institusjoner ved å avvise rettsinstitusjoner og dens rettshåndhevelse.

Abonnement kr 195/kvartal

At presidenten har mulighet til å stille for «tredje» gang er altså bestemt i rettssystemet – ikke et resultat av at han «klamrer seg til makten», som Antonsen hevder.

Rettsikkerhet. Rettssikkerheten er et av de viktigste karaktertrekkene ved et demokratisk land. Med sine institusjoner har Burundi valgt rettssikkerhet som det foretrukne instrumentet til å regulere politisk og sosial organisasjon med respekt for rettsstaten.

Kritikerne viser til at domstolens visepresident nektet å signere dommen og flyktet fra landet. Hun er ikke den første, og mest sannsynlig ikke den siste offentlige embetspersonen som sier opp sin posisjon. Man kan også nevne visepresidenten og administratoren i den Nasjonale uavhengige valgkommisjonen. Embetsmennene opplever et ubøyelig press fra demonstrasjonsledere av samme …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?