– Budsjettsamarbeid hvis vi må

Det er Frp som er regjeringens naturlige budsjettpartner, men SV står klar i en krisesituasjon. Partiet vil bruke 2,3 mrd. for å få ned ledigheten.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 06.11.2003

Entusiasmen til SV-toppene Kristin Halvorsen og Øystein Djupedal var svært begrenset med tanke på et budsjettsamarbeid med regjeringen, da de to la fram partiets alternative statsbudsjett torsdag. I ryggen hadde de en spørrerunde TV2 hadde foretatt i SVs fylkeslag, der et flertall åpnet for å lage budsjett med Høyre, KrF og Venstre. Tidligere har også de unge KrF-stortingsrepresentantene Dagrun Eriksen (Vest-Agder) og Per Steinar Osmundnes (Sogn og Fjordane og leder i KrFU) tatt til orde for SV som budsjettpartner.

Nå var Halvorsen og Djupedal opptatt av å dempe forventningene til at akkurat SV skal være partiet som kommer til enighet med de borgerlige partiene. SV-lederen slo fast at noe slikt bare vil skje dersom det oppstår en krisesituasjon – som for eksempel hvis landet mangler “både regjering og budsjett”.

– Men det er ikke noe grasrotopprør i SV for å redde Victor Norman, sa Halvorsen, som understreket at det var Fremskrittspartiet som innsatte regjeringen, som bestemte at Kjell Magne Bondevik skulle være statsminister, og ikke Jan Petersen, og som har reddet regjeringens budsjetter hver gang siden innsettelsen. Derfor, mener Halvorsen, bør regjeringspartiene avklare sitt forhold til Frp, og sammen med dem danne en varig allianse.

Alternativet måtte være at KrF brøt ut, og skiftet side i politikken.

– Men det ville være galskap om Arbeiderpartiet dannet regjering, eller om Ap og SV gjorde det sammen, uten at KrF skiftet side, slo Halvorsen fast.

Sysselsettingspakke

Lekkasjene fra Arbeiderpartiet, som legger fram sitt alternative budsjett neste uke, indikerer at regjeringspartiene må strekke mange milliarder for å få dem på laget. Og forskjellen til SV er heller ikke liten: De vil flytte på omlag 16-17 milliarder kroner, og dessuten bruke 2,3 milliarder mer enn regjeringa til en egen sysselsettingspakke.

Øystein Djupedal var tilsynelatende ikke bekymret for at den ekstra pengebruken skal gi nytt liv til påstandene om SV som overbudsparti eller som et parti som bruker penger som ikke fins. Riktignok har SV gjort et grep der budsjettet gjøres opp med samme balanse som regjeringens – når sysselsettingspakken holdes utenfor. Men Djupedal pekte på at SV to ganger har operert med strammere budsjett enn regjeringen – og at de i sin tid advarte mot det første, ekspansive budsjettet Per-Kristian Foss la fram. Djupedal la da også direkte skylden for den høye renta og kronekursen på Foss’ budsjett.

Denne gangen mener imidlertid SV at god keynesianistisk politikk tilsier økt pengebruk for å få ned ledigheten. Ved hjelp av 2,3 milliarder kroner skal 20.000 ledige settes i arbeid, blant annet til opprusting av skolebygg og andre offentlige bygg. Ifølge Djupedal vil satsningen bidra til en prisvekst på 1,5 prosent, mot regjeringens beregnede én prosent. Det er, påpekte Djupedal, likevel ett prosentpoeng lavere enn inflasjonsmålet Norges Bank arbeider etter. Dermed, mener Djupedal, vil satsningen ikke føre til høyere rente eller sterkere krone.

Med en ledighet på 110.000 er det da fortsatt langt ned til norsk sysselsetting på sitt beste – rundt 60.000 ledige – men Djupedal understreker overfor Ny Tid at den økte satsingen også vil gi seg utslag i økt optimisme i norsk økonomi, og at det derfor vil komme flere arbeidsplasser i privat sektor.

Totalt er det altså 16-17 milliarder kroner SV vil flytte på i budsjettet. Blant de store postene er som vanlig kommuneøkonomien, der SV vil bruke drøye fem milliarder mer, og altså sysselsettingspakken. Partiet vil også nullstille regjeringens forslag om økte egenandeler og innføre en makspris på SFO på 1.000 kroner. På skattesiden viser partiets egne beregninger at folk med en inntekt under 300.000 vil få lettelser, de mellom 300.000 og 500.000 vil få små endringer, mens de over 500.000 vil betale mye mer. De store kuttene kommer på forsvaret, kontantstøtten og noe på oljeinvesteringer. Dagpengene reduseres også, fordi man satser på færre ledige.

Samarbeid

På pressekonferansen der budsjettforslaget ble lagt fram, var det mange som hadde “forslag” om hvordan SV bør te seg i budsjettstriden framover. Halvorsens og Djupedal var imidlertid lite villige til å spekulere i hva som kan komme til å skje.

De avviste imidlertid tanken om at SV og Arbeiderpartiet så å si skal forhandle sammen om et budsjett, og på den måten unngå at det av de to partiene som eventuelt inngår budsjettkompromiss med regjeringen utsettes for kritikk fra det andre. – Men vi snakker sammen med Arbeiderpartiet, vi har en åpen tone, sa Halvorsen.

Svært få tror imidlertid at det er SV som vil danne noe flertall sammen med regjeringen. Mest sannsynlig klarer de å komme til en avtale med Frp, alternativt vil Arbeiderpartiet inngå et kompromiss for å slippe selv å danne regjering. Mens Jens Stoltenberg forsøker å holde kortene noe tettere til brystet, var Kristin Halvorsen helt klar på at en regjering fra venstresiden ville være “galskap” uten at KrF skiftet side.

Spørsmålet om ikke nettopp en situasjon der “landet både mangler regjering og budsjett” kan være Aps og SVs sjanse til å få KrF over på sin side, ville imidlertid ikke Øystein Djupedal spekulere i. Samtidig er det klart at en slik krisesituasjon vil kunne være nettopp det som bryter opp den borgerlige blokken, samler Ap og SV, og gir de to partiene på venstresiden hver sin hånd på budsjettrattet.

Kommentarer