Bryter med Forsvaret

– Et absurd teater, sier beboere som er ofre for støy fra Rena militærleir. Nå bryter de forhandlingene med Forsvaret.

– Dette er absurd teater, og nå har vi mista tålmodigheten. Vi er ikke interessert i å møte Forsvaret før alle de 41 husstandene som får sine hjem ødelagt av støy fra Rødsmoen øvingsfelt, får full erstatning, sier Einar Gjems.

Han er leder for beboerforeningen til folk som bor vegg i vegg med Rena militærleirs nye øvingsfelt.

– Bare åtte av husstandene har fått tilbud om innløsning av boligene, slik at de kan flytte vekk fra støyen. Ni av husstandene får ingen erstatning, mens de resterende 24 husstandene kun har fått et uakseptabelt tilbud om å etterisolere husene med tre lag gips. Men hvordan de har kommet fram til hvem som får full erstatning og ikke, er absurd. Alle husene ligger jo på rekke og rad ved grensen til Rødsmoen øvingsfelt, fortsetter Gjems.

Krever likebehandling

Misnøyen med forskjellsbehandlingen kom allerede klart fram da Ny Tid besøkte Rena for halvannen måned siden (se Ny Tid nr. 10). Nå har tålmodigheten tatt slutt.

– Forsvaret baserer seg på støyberegninger SFT har foretatt utifra bruken av tanks i øvingsfeltet. Men siden den gang har det kommet fram at Rødsmoen også skal huse øvinger som inkluderer fly og helikoptere. Dette øker støynivået og vil gjøre det ubeboelig her, påpeker beboerforeningens leder.

– Alle de 41 husstandene må få tilbud om innløsning, slik at folk selv kan bestemme om de vil flytte, krever Gjems.

På andre siden av forhandlingsbordet – eller den såkalte kommunikasjonsgruppen – har jurist Knut-Andreas Kjelland fra Forsvarets bygningstjeneste (FBT) ledet Forsvarets arbeid med saken.

– Det er leit at beboererne ikke vil møte i kommunikasjonsgruppen lenger. Jeg synes den har fungert bra til nå, sier Kjelland.

Betingelsene kan endres

– Jeg har forståelse for at de har vanskelig for å forstå hvorfor noen får tilbud om innløsning mens andre må nøye seg med etterisolering. Men her ligger støyberegninger fra støyfaglig ekspertise til grunn. Det gjenstår likevel et forklaringsbehov hos mange, og det jobber vi med, legger Kjelland til.

– Hvorfor legges kun støy fra tanks til grunn for beregningene, når man vet at Rødsmoen også vil bli gjenstand for øvelser med fly og helikoptere?

– Det er ikke tvil om at betingelsene vil kunne bli endret etter hvert, men vi forholder oss til det som er bestemt per i dag, svarer FBTs jurist, og viser til at Statens forurensningstilsyn er i ferd med å innlemme støyeksponeringer fra fly og helikoptere i utslippstillatelsen.

– Fordi det skjer en utvikling med hensyn til militæraktiviteten i Rena-distriktet, vil støyeksponeringen kunne endre seg, og tillatelsen er derfor gjort midlertidig frem til år 2005. Vi vil da måtte foreta nye vurderinger, forteller Kjelland.

– Stor belastning

Flere av dem som kun har fått tilbud om etterisolering, har forgjeves forsøkt å selge sine boliger for å flytte vekk fra Rødsmoen-støyen. Men ingen ønsker å kjøpe et hus med tanks, helikoptere og fly som nærmeste nabo.

– Kunne ikke Forsvaret ha vært såpass rundhåndet at alle som føler at livskvaliteten blir ødelagt, får en erstatning som gjør det mulig for dem å flytte?

– Jeg har forståelse for deres følelser, men som offentlig etat har vi formelle regler vi må følge og et budsjett vi må forholde oss til, sier Kjelland, og legger til:

– I den grad det måtte være nødvendig å gjennomføre løsninger som sårer folk, er det selvsagt veldig leit.

Beboerforeningens leder Einar Gjems er på sin side lite begeistret for Forsvarets avgjørelse:

– Det jeg misliker mest i denne saken, er uærligheten. Noen sitter og flytter brikker i en stor “masterplan” uten at vi vet hva som foregår, sier han, og forteller at saken nå har blitt en så stor belastning for mange at det går på nervene løs.

Kommentarer