Brutal Brexit for Norge


Når Storbritannia forlater EU, forlater de også EØS, og Norge vil stå på bar bakke overfor sin viktigste handelspartner.

Skribent for NY TID på Europa-spørsmål.
Email: Pfrisvold@gmail.com
Publisert: 2017-04-11

Onsdag 29. mars sendte den britiske statsminister Theresa May et brev til presidenten i Det europeiske råd Donald Tusk. Hun meldte fra om at Storbritannia vil forlate EU i henhold til artikkel 50 i EUs traktat. Dermed settes en to års forhandlingsfrist for britenes utmelding av EU i gang. To år, i beste fall, fordi EU-landene først ønsker å bli enige om vilkår for fratredelse før forhandlinger om britenes nye tilknytning til EU kan begynne. Dermed snakker vi nok heller om fire til seks, kanskje åtte års forhandlinger. EU-landenes svar på Mays brev kom allerede dagen etter, og utløste en politisk bombe idet Spania skal ha siste ord om den britiske kolonien Gibraltars forhold til Spania. Det skotske parlamentet vedtok å be London om tillatelse til å holde ny folkeavstemning om skotsk selvstyre, og Nord-Irlands Good Friday-avtale begynner å knirke i sammenføyningene. I Mays brev varsler regjeringen i London at makten de tar tilbake fra Brussel, skal fordeles mellom myndighetene i Wales, Nord-Irland og Skottland. I beste fall blir Storbritannia mer desentralisert. I verste fall kan landet oppløses.

145 milliarder. Alle disse konfliktene får stor oppmerksomhet i utenlandsk og norsk presse. Men paradoksalt nok er norske medier nærmest totalt blottet for diskusjon om konsekvensene Brexit kan få for Norge og norske interesser. Ikke bare for bedrifter som vil handle med Storbritannia, men også for studenter, pensjonister, turister, forskning og kulturaktiviteter som de siste 22 årene har vært organisert gjennom EØS-avtalen. For når Storbritannia forlater EU, forlater de også EØS. Da mister vi alle rettigheter og plikter som EØS-samarbeidet har gitt, og Norge vil stå på bar bakke overfor sin viktigste handelspartner. Tar vi med olje og gass er nemlig britene dem vi handler desidert mest med, med et overskudd på svimlende 145 milliarder kroner i 2015. Holder vi petroleum utenfor, kommer handel med britene på fjerdeplass, etter Sverige, Tyskland og Danmark.

Theresa Mays regjering har som ambisjon å bli verdens ledende handelsnasjon

Som EØS-land står Norge i en særstilling. Hverken Storbritannia eller Norge har anledning til å innlede formelle forhandlinger før avtalen med EU er i havn. Og innen den tid vil det være svært vanskelig å få britene i tale, da de vil ha fullt fokus på å lage handelsavtaler med andre, mer betydningsfulle land som Australia, Canada, Sør-Korea og Vietnam, bare …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal