Brexit: Demokratiets skamplett

I denne dokumentaren møter vi både mennesker som stemte for og imot at Storbritannia skulle bli i EU, samt eksperter som Noam Chomsky.

Avatar
Email: jr@jessicaryan.no
Publisert: 14.09.2017
Brexitannia

Timothy George Kelly (Russland/Storbritannia)

Forholdstap eller rasisme? Det har blitt sagt at folkeavstemningen om hvorvidt Storbritannia skulle forlate EU eller ikke ble til et valg som ikke nødvendigvis handlet om fortsatt EU-medlemskap, men om innvandring. Da jeg tok minoritetspsykologi på universitetet skrev jeg oppgave om hva det faktisk var som gjorde at folk var så redde for innvandring. Blant teoriene som kunne forklare disse følelsene fant jeg Samuel Stouffers om relativ deprivasjon – eller forholdstap som Gudmund Hernes og Knud Knudsen kaller det – en av de mest fascinerende. Teorien ser absolutt ut til å bli støttet av denne dokumentaren. I praksis betyr det at en føler at andre grupper får det en egentlig har krav på, og dette utgjør en risiko for ens videre rettigheter ettersom ressursene minker. I Norge og Storbritannia har vi velferdsordninger som er tilgjengelige ved behov og finansieres av felleskapet. Mange i Brexitannia gir uttrykk for at innvandrere forsyner seg av deres goder og at det dermed ble mindre igjen til dem.

Mange i Brexitannia mener at innvandrere forsyner seg av deres goder og at det dermed ble mindre igjen til dem.

Har arbeidsinnvandring skylda? Som borger i et land med velferdsordninger jobber du også for å bidra til felleskassen – slik at velferdsordningene er der hvis du skulle trenge det. Flere av de som uttaler seg i dokumentaren uttrykker stor bekymring for tap av jobb og bolig, og det å være dønn fattig fordi det ikke er nok igjen til å ta vare på landets borgere etter at flyktninger og immigranter har fått sitt fra velferdsordningene. En ung mann forteller om kompisene som mister jobbene sine til folk fra østblokkland. Og her spiller konsekvenser av EU-medlemskapet inn; arbeidsinnvandring fra andre EU-land vil ofte i praksis si at billig arbeidskraft kommer til Storbritannia og tar jobbene fra de som krever normale lønninger.

EU-medlemskapet har gjort at billig arbeidskraft kommer til Storbritannia fra andre EU-land og utkonkurrerer de som krever normale lønninger.

En av karene i dokumentaren sier at man er ikke brite hvis man ikke har denne hudfargen («hvit»), og peker på armen sin. Da har man tatt det fra redsel til rasisme, og her er det faktisk et skille etter min mening. Å knytte rettighetene man har til hudfarge er ekstremt dårlig retorikk i en veldig viktig diskusjon om konsekvensene av Brexit. Skal vi følge denne herremannens resonnement, så er alle som kommer til Storbritannia med en annen hudfarge ikke å regne som briter, og de bør dermed ikke ha rett til felleskapets goder. Men hva med de som kommer som økonomiske flyktninger eller arbeidsinnvandrere som er «hvite»? Er det greit at de forsyner seg av statskassen?

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer