Brenn stolt

ORIENTERING 31. mai 1969: Hva med napalm til Vietnam?
Jan Myrdal
Email: janmyrdal@orientering.no
Publisert: 16.06.2019

Byen Midland i Michigan (USA) er kjent for sine mange vakre kirker og sitt rikt dekorerte rådhus. Der bor en gudfryktig og lovlydig befolkning.  Ved folketellingen år 1960 hadde byen 27 779 innbyggere. Dow Chemical Company har sitt hovedkvarter i Midland. Selskapets omsetning i 1968 beløp seg til 8 268 000 svenske kroner.

I denne byen møttes for ikke lenge siden 1200 aksjeeiere i Dow Chemical Company. Da reiste 7 av dem seg opp og protesterte mot napalmproduksjonen.

– Mine herrer, sa presidenten i Dow Chemical Company, Carl Gerstacker, – mine herrer, dere burde skamme dere. Og alle aksjonærene (unntatt de syv) applauderte.

Herr Berslackar framholdt at Dow Chemical Company nøye hadde gransket sin samvittighet og i dyp selvransakelse fattet sin beslutning om å fortsette produksjonen av napalm.

Men det er ikke i ren vinnings hensikt selskapet produserte og solgte napalm. Tross de stigende råvareomkostningene og tross de stigende arbeidskraftsomkostningene skulle Dow Chemical Company holde samme lave pris på napalm i år 1969 som det hadde holdt året 1968. Og alle de 1200 aksjonærene (unntatt de syv) applauderte.

For, som herr Gerslacker framholdt, tilvirkningen av napalm var begrunnet i en moralsk beslutning. «Våre unge menn som tjenestegjør i et land langt borte» trenger disse våpnene. Under stormende applaus fattet så de 1200 aksjonærene (unntatt de syv) beslutningen om å fortsette produksjonen av napalm – selv om denne produksjonen skulle gå med tap.

Dette er et inspirerende bevis på at de personer tar feil som tror kapitalisten utelukkende ser på den øyeblikkelige vinning. I en tid da selve profittens hellige tanke står på spill, makter de enkelte kapitalistene, de enkelte kupongklipperne, i Dow Chemical Company å overskride egeninteressen og den umiddelbare profittens grenser og selvoppofrende samle seg om den store sak som er felles for hele kapitalistklassen i De forente Stater; til Guds, profittens, selveierdemokratiets og næringsfrihetens ære å la vietnamesiske barn steke i napalm.

Men utenfor aulaen der det profitable vekkelsesmøtet foregikk, hadde 150 personer samlet seg. De protesterte mot napalm. På skoler og universiteter over hele USA protesterte elever og lærere mot napalm.

Alle lesere av anstendige aviser vet at disse protestene er en trussel mot de demokratiske spillereglene, mot tankefrihet og ytringsfrihet. Herr Kleindienst i De forente Staters justisdepartement har også ment at en burde sette disse protesterende studentene i oppsamlingsleire. Siden har herr Kleindienst sagt at det var ikke konsentrasjonsleire han mente. Han mente bare at de skulle fengsles.

For, som herr Kleindienst framholdt; disse studentene er «ideologiske forbrytere». Herr Rehnquist, herr Kleindiensts stedfortreder i De forente Staters justisdepartement, har uttrykt det på en enklere måte; disse studentene er «de nye barbarene».

Når en tenker på den moralske herr Garstacker og de selvoppofrende kupongklipperne i Midland, Michigan (USA) må jo de personer som protesterer mot at man steker folk i napalm, framstå som «ideologiske forbrytere» og «nye barbarer» for hvem fengsel er en altfor mild straff.

Husk derfor alltid å kjøpe Dow Chemical Companys produkter! Dow Chemical er et moralsk selskap. Dow Chemical selger napalm med tap! Hver gang du kjøper et produkt fra Dow Chemical, hjelper Du Dow Chemical å hjelpe! Jo mer Du kjøper fra Dow Chemical, jo billigere kan Dow Chemical selge napalm til De forente Staters krigsmakt og jo flere barn kan stekes til USAs alt høyere ære.

Altså: Gjør din plikt og støtt Dow Chemical i dets kamp for den høyere moralen! (Om du ikke vet hva Dow Chemical Company selger i Norge, ring da dets norske kontor, Oslo 69 34 95, og få rede på hvilke produkter Du siden alltid skal spørre etter.)

Gratis prøve
Kommentarer