Brenn stolt


ORIENTERING 31. mai 1969: Hva med napalm til Vietnam?

Email: janmyrdal@orientering.no
Publisert: 2019-06-16

Byen Midland i Michigan (USA) er kjent for sine mange vakre kirker og sitt rikt dekorerte rådhus. Der bor en gudfryktig og lovlydig befolkning.  Ved folketellingen år 1960 hadde byen 27 779 innbyggere. Dow Chemical Company har sitt hovedkvarter i Midland. Selskapets omsetning i 1968 beløp seg til 8 268 000 svenske kroner.

I denne byen møttes for ikke lenge siden 1200 aksjeeiere i Dow Chemical Company. Da reiste 7 av dem seg opp og protesterte mot napalmproduksjonen.

– Mine herrer, sa presidenten i Dow Chemical Company, Carl Gerstacker, – mine herrer, dere burde skamme dere. Og alle aksjonærene (unntatt de syv) applauderte.

Herr Berslackar framholdt at Dow Chemical Company nøye hadde gransket sin samvittighet og i dyp selvransakelse fattet sin beslutning om å fortsette produksjonen av napalm.

Men det er ikke i ren vinnings hensikt selskapet produserte og solgte napalm. Tross de stigende råvareomkostningene og tross de stigende arbeidskraftsomkostningene skulle Dow Chemical Company holde samme lave pris på napalm i år 1969 som det hadde holdt året 1968. Og alle de 1200 aksjonærene (unntatt de syv) applauderte.

Abonnement kr 195/kvartal

For, som herr Gerslacker framholdt, tilvirkningen av napalm var begrunnet i en moralsk beslutning. «Våre unge menn som tjenestegjør i et land langt borte» trenger disse våpnene. Under stormende applaus fattet så de 1200 aksjonærene (unntatt de syv) beslutningen om å fortsette produksjonen av napalm – selv om denne produksjonen skulle gå med tap.

Dette er et inspirerende bevis på at de personer tar feil som tror kapitalisten utelukkende ser på den øyeblikkelige vinning. I en tid da selve profittens hellige tanke står på spill, makter de enkelte kapitalistene, de enkelte kupongklipperne, i Dow Chemical Company å overskride egeninteressen og den umiddelbare profittens grenser og selvoppofrende samle seg om den store sak som er felles for hele kapitalistklassen i De forente Stater; til Guds, profittens, selveierdemokratiets og næringsfrihetens ære å la vietnamesiske barn steke i napalm.

Men …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?