Brenn stolt

ORIENTERING 31. mai 1969: Hva med napalm til Vietnam?

Jan Myrdal
Email: janmyrdal@orientering.no
Publisert: 16.06.2019

Byen Midland i Michigan (USA) er kjentfor sine mange vakre kirker og sitt rikt dekorerte rådhus. Der bor engudfryktig og lovlydig befolkning.  Vedfolketellingen år 1960 hadde byen 27 779 innbyggere. Dow Chemical Company harsitt hovedkvarter i Midland. Selskapets omsetning i 1968 beløp seg til 8 268000 svenske kroner.

I denne byen møttes for ikke lenge siden1200 aksjeeiere i Dow Chemical Company. Da reiste 7 av dem seg opp ogprotesterte mot napalmproduksjonen.

– Mine herrer, sa presidenten i Dow ChemicalCompany, Carl Gerstacker, – mine herrer, dere burde skamme dere. Og alleaksjonærene (unntatt de syv) applauderte.

Herr Berslackar framholdt at Dow ChemicalCompany nøye hadde gransket sin samvittighet og i dyp selvransakelse fattet sinbeslutning om å fortsette produksjonen av napalm.

Men det er ikke i ren vinnings hensikt selskapet produserte og solgte napalm. Tross de stigende råvareomkostningene og tross de stigende arbeidskraftsomkostningene skulle Dow Chemical Company holde samme lave pris på napalm i år 1969 som det hadde holdt året 1968. Og alle de 1200 aksjonærene (unntatt de syv) applauderte.


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)

Gratis prøve
Kommentarer