Brende taus om Sellafield-allianse

Børge Brende nekter å kommentere Kværners engasjement på Sellafield. - Opp som en løve, ned som en skinnfell, sier Bellona om miljøvernministeren.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.03.2003

Til tross for at Børge Brende (H) gjorde kampen mot det skandaleombruste atomanlegget på Sellafield som en merkesak da han tiltrådte som miljøvernminister, vil han ikke kommentere Ny Tids avsløring om at Aker Kværner er tungt inne og bistår Norges miljøfiende nummer 1 med sin ekspertise.

– Nei, han prioriterer ikke denne saken, sier informasjonssjef Eva Nordvik i Miljøverndepartementet.

– Typisk Brende, opp som en løve og ned som en skinnfell, sier Sellafield-ekspert Erik Martiniussen i Bellona.

– Ikke bra

Som Ny Tid skrev forrige uke, så har Kværner i 20 år utført nær sagt alle typer oppdrag for British Nuclear Fuels (BNFL) på Sellafield.

Kværners innsats ble kronet av BNFL med at den britiske atomgiganten inngikk en fem års allianseavtale med Kværner og to andre selskaper i 1999.

Ifølge Kværners representant i BNFL-alliansen betyr avtalen at Kjell Inge Røkkes selskap stiller sin ekspertise til disposisjon for alle anleggene på Sellafield, såfremt Kværner har den nødvendige kompetansen og er konkurransedyktig på pris.

– Jeg har ikke rukket å sette meg ordentlig inn i Kværners engasjement ennå. Det er greit hvis de hjelper til med å rydde opp etter gamle synder og bidrar til rensing av avfall. Men at de stiller sin ekspertise generelt til rådighet og har et proaktivt forhold til BNFL, høres ikke bra ut, sier Choice-direktør Petter Stordalen.

Sammen med andre aktivister fra Stopp Sellafield-kampanjen aksjonerte Stordalen mot Sellafield i fjor høst ved å lenke seg fast til avløpsrøret fra anlegget.

Ikke klar tale

Neptun Networks, som står bak Stopp Sellafield-kampanjen, ga miljøvernminister Brende “Klar tale” pris for 2001. Talen er ikke like klar i dag.

– Brende lovte tidligere at Norge skulle vurdere å gå til rettssak mot Sellafield, og at forskningen på Mox-brenselstaver fra Sellafield som foregår på Halden-reaktoren skulle revurderes. Men to år seinere har han snudd i begge sakene, sier Martiniussen i Bellona.

At Brende ikke vil si noe om Kværners engasjement på Sellafield, er derfor ikke overraskende for Bellona-eksperten.

– Brende ville vunnet på å være åpen på dette. Men dette dreier seg om norske arbeidsplasser og norske interesser, så da velger han vel å være taus, mener Matriniussen.

At Kværner forsvarer sitt tette samarbeid med BNFL på Sellafield med at virksomheten er godkjent av britiske myndigheter, synes han er syltynt.

– De siste ti årene har både norske myndigheter og norsk næringsliv snakket varmt om at bedrifter bør og må ta et eget etisk ansvar for sin virksomhet. Kværners ukritiske holdning til alliansen med BNFL sier litt om bedriftskulturen i selskapet, sier Martiniussen.

– Ikke galt i seg selv

Bellonas ekspert på Sellafield mener at det ikke bare er miljøvernministeren fra Høyre som bør svare for seg.

– Under siste valgkamp gjorde Venstre kampen mot Sellafield som en hovedsak og samlet inn tusenvis av underskrifter, minnes Martiniussen.

Statsminister Bondeviks statssekretær Gunnar Kvassheim (V) sier at han ikke kjenner Kværners allianseavtale med Sellafield-eierne, og derfor ikke kan kommentere den nå.

– Miljøbevegelsen må få lov til å være mot allianseavtalen. Mitt utgangspunkt er et engasjement mot utslippene fra Sellafield. Vår regjering arbeider mot det, sier Kvassheim.

Venstrepolitikeren understreker at regjeringens engasjement mot utslippene fra Sellafield kommer til å fortsette selv om Kværner er engasjert på anlegget.

– Å samarbeide med Sellafield er ikke i seg selv galt, hvis Kværners virksomhet fører til at utslippet av radioaktivt avfall i havet stanses, sier statsministerens statssekretær.

– Ikke standpunkt

Heller ikke Neptun Network, som altså står bak Stopp Sellafield-kampanjen, vil si noe om Kværner allianseavtale med BNFL.

– Vi tar ikke noe standpunkt til Kværners engasjement på Sellafield. Det vi er opptatt av er å få stanset utslippet av technetium, sier styreleder Dag Hovland i Neptun Network.

Frank Hugo Storelv, ansatt i Stopp Sellafield, forklarer mangelen på standpunkt på følgende måte:

– Tanken med kampanjen er å fokusere kun på dette ene tekniske spørsmålet; å stoppe utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99 som forurenser våre havområder. Dette målet forsøker vi å samle så mange som mulig om, og derfor tar vi ikke stilling til andre sider av saken, forklarer Storelv, tidligere medarbeider i Bellona.

Kommentarer