Bred antikrigsbevegelse på gang

Europeisk Sosialt Forum (ESF) i Firenze er over, men kampen mot USAs krig mot Irak fortsetter over hele Europa, også i Norge.

I ett av sluttdokumentene fra ESF oppfordres det til demonstrasjoner i alle Europas hovedsteder den 15. februar. Hvor mange som vil marsjere i Oslos gater denne dagen gjenstår å se, men initiativet til en bred antikrigsbevegelse er tatt. På torsdag var det oppstartmøte for oppbyggingen av en bred antikrigsbevegelse i Oslo. Det var Changemaker og Norges Fredsråd som hadde innkalt til møtet.

Militarisering og markedsøkonomi

– Det er nå en breiere forståelse av hva som skjer i den sosiale bevegelsen. Man forstår at det er en sammenheng mellom økende militarisering og markedsøkonomi, sier Tale Hungnes i Changemaker.

Hun mener ikke at det nødvendigvis alltid er en sammenheng, men av og til er sammenhengen klar, som nå. Hun peker også på den økende maktkonsentrasjonen i verden som bare gagner de rike, mens de fattige lider. Initiativet fra Changemaker og Norges Fredsråd skjer i forståelse med det eksisterende antikrigsverket.

– Jeg mener det er grunnlag for en bred fredsbevegelse. Meningsmålinger viser at store deler av det norske folk er imot en krig mot Irak, og når jeg snakker med folk møter jeg også en stor skepsis mot krig.

Bred mobilisering

Hungnes mener det eksisterende antikrigsnettverket har fungert for ekskluderende, og at det derfor er nødvendig å gå mye bredere ut. Det er viktig å fokusere på bare en sak, krigen mot Irak. Både politiske ungdomsorganisasjoner, hjelpeorganisasjoner, fagbevegelsen og muslimske miljøer er invitert til oppstartmøtet.

Attac-leder Vegard Hole var en av få norske i Firenze. Selv om det var flere møter som trakk fulle hus, er det særlig Gats-møtene og spørsmålet om krig og fred som han vil trekke fram.

Klart signal mot krig

– ESF ga et klart signal om at man er mot krig mot Irak. Mellom 500.000 og en million mennesker demonstrerte mot krig. Det var en klar en kobling mellom kritikken av nyliberalismen og krigsmotstanden.

Hole nevner også at det siden oktober er færre nordmenn som støtter en krig mot Irak, også dersom krigen får FN-støtte. Han viser til en meningsmåling fra Opinion.

Økonomiske årsaker

Leder i Sosialistisk Ungdom, Ingrid Fiskaa, som også var i Firenze, sier at bevegelsen var mer radikal enn hun hadde trodd på forhånd.

– Jeg hadde trodd den var mer sprikende. Men den var imponerende samordnet, særlig i forhold til sammenhengen mellom krig og nyliberalisme. Det virket som det var en almen sannhet at krig har økonomiske årsaker, dette ble stadig gjentatt fra talerstolen. Dette har ikke vært en selvsagt ting på venstresida i Norge.

SU-lederen framholder at begivenhetene i Firenze helt klart er en inspirasjon for seriøst antikrigsarbeid fram til 15. februar. Også hun kritiserer de som har drevet antikrigsarbeidet i Oslo fram til nå.

– De som har jobbet med antikrigsnettverket fram til nå, har vært for snevre. Det er nødvendig å mobilisere mye bredere.

EU er hovedsaken

– Hva med EU-toppmøtet i København i desember, blir det antikrigsparoler der?

– Det kommer nok antikrigsparoler i København også. Det planlegges jo en antikrigsdemonstrasjon der. Men for SU kommer EU-saken til å være hovedsaken. Vi skal demonstrere mot de sakene som skal diskuteres der, og jeg tenker da særlig på utvidelsen østover og rasisme. Altså det som møtet faktisk handler om, understreker Fiskaa, som ikke har noen sans for at enkelte grupperinger ved slike toppmøter alltid skal demonstrere mot forhold som hun mener ligger utenfor det møtet handler om.

Kommentarer