Børs og katedral

Tom Harald Jenssen er forlagssjefen som vil overta Ny Tid, etter eget utsagn uten å ville tjene penger. Så hva vil han egentlig?
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 19.01.2006

– Ny Tids Styreleder Åge Rosnes uttalte på Dagsnytt Atten tirsdag denne uka at dere som eiere har skissert satsing både på stab, økonomiske ressurser, distribusjon og layout. Kan du love oss alt dette?

– Jeg tror at folk som kjenner meg vil være enig i at når jeg satser, så satser jeg. Avisa trenger fornyet satsing innen alle de områdene du nevner. Dette er perspektiver som er spennende målt opp mot dagens situasjon for avisa, sier adm. dir. Tom Harald Jenssen i Damm til Ny Tid.

– Vil en doblet stab være et mulig mål på relativt kort sikt?

– En større stab er en forutsetning for at avisa skal kunne videreutvikles. Ny Tid trenger flere journalister og folk på desk. Administrativt og økonomisk kan vi trekke på ressurser i forlaget, men det kan også være snakk om administrativt ansatte i avisa for å frigjøre ytterligere tid til skapende journalistikk. Det er det vi skal leve av.

– Det heter seg at det finnes ingen gratis lunsj. Hva forventer Damm som eiere seg tilbake for de millionene dette vil koste?

– Gjennom overtagelsen av aksjene i Ny Tid ønsker Damm å være med på å utvikle en avis med betydelige muligheter, samtidig som vi ønsker å knytte oss nærmere til de nasjonale og internasjonale skribent- og forfattermiljøene hvor det blir skapt interessante dokumentar- og debattbøker.

– Og økt kulturell kapital for forlaget?

– Ja, det kan du godt si. På den annen side mener jeg at det ikke er mulig å skille kapital i to båser. Forlagsbransjen har tradisjon for børs og katedral som en enhet.

– Ny Tid er i dag praktisk talt konkurs. Hvor mye penger er dere egentlig villige til å satse for å få avisa på fote?

– Vi er villige til å bruke det som trengs for å bringe avisa offensivt på fote. Avisa trenger umiddelbart tilfang av ressurser, både økonomisk, administrativt og i forhold til staben.

Redaksjonen har utarbeidet en spennende strategi for avisa. Vi stiller oss 100 prosent bak denne.

– Og i hvor lang tid vil dere være villige til å la avisa være det pengesluket den rent faktisk vil være?

– I Damm arbeider vi kontinuerlig med utviklingen av vår rettighetsbase. Vi har tradisjon for å tenke langsiktig og målbevist. Damm har de 10 siste årene utviklet seg fra å være et forlag med mer nisjepregede utgivelser innen faktabøker og barnebøker til å framstå som et breddeforlag. I hele denne perioden har forlaget satset for å styrke rettighetsbasen. Denne tenkningen ligger også til grunn for fjorårets etablering av det litterære tidsskriftet ‹‹Kraftsentrum›› og Damms overtagelse av ‹‹Vagant››.

– Det viktigste for redaksjonen er full redaksjonell frihet og en videreføring av den redaksjonelle og politiske profilen som Orientering og Ny Tid står i. Kan du garantere at også Damm ønsker dette?

– Ny Tid står i en unik pressemessig tradisjon fra Finn Gustavsens og Sigurd Evensmos Orientering til dagens avis. Damm ønsker å medvirke ressursmessig og strategisk til at denne tradisjonen videreføres. Vi har stor tro på utviklingsmulighetene for Ukeavisa Ny Tid som en uavhengig og moderne nyhets- og kommentaravis. Pressehistorien viser at uavhengighet er et vesentlig kriterium for å lykkes. Selvfølgelig har redaksjonen full frihet.

– Men hvis det går dårlig økonomisk med avisa og dere synes at redaktøren gjør en dårlig jobb. Kan vi risikere at dere setter inn en redaktør helt uten radikal profil som ønsker å gjøre Ny Tid til noe helt annet enn den er og har vært?

– Nei, det ville jo være meningsløst å bruke så mye ressurser som vi nå har planer om bare for å ‹‹skrote det hele›› etter kort tid. Vi tror – og da henviser jeg igjen til vår tenkning rundt børs og katedral som èn enhet – at avisas muligheter – også økonomisk – ligger i å realisere fullt ut tradisjonen fra Orientering og opp til i dag.

– Kritikken mot Damm og deres eiere Egmont går først og fremst på at dere er kommersielle og kapitalistiske foretak. Hvordan kan en radikal og motkulturell tradisjon ivaretas innen disse rammene?

– Nettopp ved å være radikal og motkulturell. Ny Tid i klærne til Se & Hør vil jo ikke generere noen verdi. Ny Tid skal bli mer Ny Tid.

– Du har fått innblikk i redaktørens og redaksjonens ønsker og tanker rundt profil og utvikling av avisa. Hva er din visjon for Ny Tid?

– Som sagt; Ny Tid må bli mer Ny Tid. Om 2 år ønsker jeg å se avisa som en enda viktigere premissleverandør til samfunnsdebatten, som et flott avisprodukt og med bred distribusjon. En avis det snakkes om og som leses.

Gratis prøve
Kommentarer