Børs og katedral


Tom Harald Jenssen er forlagssjefen som vil overta Ny Tid, etter eget utsagn uten å ville tjene penger. Så hva vil han egentlig?

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2006-01-19

– Ny Tids Styreleder Åge Rosnes uttalte på Dagsnytt Atten tirsdag denne uka at dere som eiere har skissert satsing både på stab, økonomiske ressurser, distribusjon og layout. Kan du love oss alt dette?

– Jeg tror at folk som kjenner meg vil være enig i at når jeg satser, så satser jeg. Avisa trenger fornyet satsing innen alle de områdene du nevner. Dette er perspektiver som er spennende målt opp mot dagens situasjon for avisa, sier adm. dir. Tom Harald Jenssen i Damm til Ny Tid.

– Vil en doblet stab være et mulig mål på relativt kort sikt?

– En større stab er en forutsetning for at avisa skal kunne videreutvikles. Ny Tid trenger flere journalister og folk på desk. Administrativt og økonomisk kan vi trekke på ressurser i forlaget, men det kan også være snakk om administrativt ansatte i avisa for å frigjøre ytterligere tid til skapende journalistikk. Det er det vi skal leve av.

– Det heter seg at det finnes ingen gratis lunsj. Hva forventer Damm som eiere seg tilbake for de millionene dette vil koste?

Abonnement halvår kr 450

– Gjennom overtagelsen av aksjene i Ny Tid ønsker Damm å være med på å utvikle en avis med betydelige muligheter, samtidig som vi ønsker å knytte oss nærmere til de nasjonale og internasjonale skribent- og forfattermiljøene hvor det blir skapt interessante dokumentar- og debattbøker.

– Og økt kulturell kapital for forlaget?

– Ja, det kan du godt si. På den annen side mener jeg at det ikke er mulig å skille kapital i to båser. Forlagsbransjen har tradisjon for børs og katedral som en enhet.

– Ny Tid er i dag praktisk talt konkurs. Hvor mye penger er dere egentlig villige til å satse for å få avisa på fote?

– Vi er villige til å bruke det som trengs for å bringe avisa offensivt på fote. Avisa trenger umiddelbart tilfang av ressurser, både økonomisk, administrativt og i forhold til staben.

Redaksjonen har utarbeidet en spennende strategi for avisa. Vi stiller oss 100 prosent bak denne.

– Og i hvor lang tid vil dere være villige til å la avisa være det pengesluket den rent faktisk vil være?

– I Damm arbeider vi kontinuerlig med utviklingen av vår rettighetsbase. Vi har tradisjon for å tenke langsiktig og målbevist. Damm har de 10 siste årene utviklet seg fra å være et forlag med mer nisjepregede utgivelser innen faktabøker …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)