Bør Damm overta Ny Tid?

Vi har spurt noen fremstående aksjonærer og tidligere redaktører.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 18.01.2006

Berit Ås, tidligere partileder i SV og aksjonær i Ny Tid: Når jeg spør meg hvem som kan føre Orienterings tradisjon videre, ville jeg nok foretrekke at et eller annet gjøres i samarbeid med Klassekampen. Men det er klart: Hvis det dreier seg om å overlevelse gir jeg min tilslutning til at Damm overtar. Det er jo et humanistisk forlag det er snakk om, og jeg har et relativt godt inntrykk av Damm. Jeg skjønner veldig godt Rune Slagstad og Berge Furre, som har sin sjel forankret i Orientering, men hvor mye greie de har på forretningsdrift vet jeg ikke. Det er jo forferdelig vanskelig å sitte og ha ansvaret for en sånn underfinansiert avis.

Turid Grønlund, tidligere redaktør og aksjonær i Ny Tid: Da jeg var redaktør i Ny Tid, hadde jeg samtaler med daværende redaktør i Klassekampen for å se på samarbeidsmuligheter. Den gangen strandet det på at jeg fikk en sterk følelse av at avisa ville blitt slukt – et slags “Klassekampen, hvori opptatt Ny Tid”. Jeg syntes ikke noe om det, og økonomien har jo ikke blitt noe bedre i de senere åra. Selvsagt har man aldri noen garanti for hvordan dette kan ende, men jeg ser på Damm som en seriøs aktør, og velger å se positivt på overtakelsen.

Terje Kalheim, tidligere SV-byråd, Ap-politiker og aksjonær i Ny Tid: Som leser ønsker jeg heller at det kunne blitt en sammenslåing med Klassekampen, for å få én avis på venstresida. Men det er vel ikke noe valg, sånn er verden – det er bare å håpe det beste, selv om det ikke ser ut til å gå den veien jeg ønsker. Det viktigste er at Ny Tid kan levere et produkt som venstresida kan ha nytte av.

Ottar Hellevik, professor ved institutt for statsvitenskap og aksjonær i Ny Tid: Jeg har ingen sterke meninger om dette, ettersom det ikke er lett å forutsi hva utfallet blir med en ny eier. Men jeg håper jo at avisa kan fortsette med samme type innhold som den har hatt, men med bedre økonomi.

Anders Horn, tidligere redaktør og aksjonær i Ny Tid: Jeg vet av egen erfaring hvor dårlig økonomien i Ny Tid er, og hvordan det er å slite med forfedrenes store gjeld. Gjennom å slette gjeld får avisa en vitamin-innsprøyting så de ansatte vil klare å løfte avisa til å bli et mye bedre produkt.

Oddrun Remvik, generalsekretær i Norsk oversetterforening, leder for SVs kvinnepolitiske utvalg og aksjonær i Ny Tid: En kan jo stille mange spørsmål om hva Damm vil med dette, men vi får ta det i beste mening: At Damm nå vil sikre seg kulturkapital. Slik jeg har oppfattet det, er dette eneste utvei, og når alternativet er å legge ned avisa synes jeg at avisa bør ta imot tilbudet. De som nå går imot salget har heller ikke kommet med noen gode forslag, og for meg betyr det uansett mye at det er en enstemmig klubb som går inn for Damm. Vi vet jo at det er gjort forsøk med Klassekampen tidligere, men etter min mening nytter ikke det så lenge AKP har tjue prosent av aksjene i avisa.

Lisbeth Rugtvedt, statssekretær i utdanning- og forskningsdepartementet, tidligere styremedlem og aksjonær i Ny Tid: Jeg har tillit til Damm, og ikke minst til styret som har gått inn for salget. Dette er en god løsning – og en realistisk løsning – som kan sikre arbeidsplasser, videre drift og ikke minst en fremtid for Ny Tid.

Tora Aasland, fylkesmann i Rogaland og aksjonær i Ny Tid: Jeg støtter opp om linja som partiledelse, styret og klubben har valgt, og stoler på at de vurderingene man har gjort er til avisas beste.

Svein Skotheim, tidligere styreleder og aksjonær i Ny Tid: Jeg ga min fullmakt til styreleder Åge Rosnes før generalforsamlingen sist mandag, og jeg har stor tro på at sentralstyret i SV, de ansatte og styret i Ny Tid har gjort en selvstendig vurdering ut ifra den kunnskapen som foreligger.

Rolf Reikvam, stortingsrepresentant for SV og aksjonær i Ny Tid: Jeg ønsker i utgangspunktet en annen løsning, kanskje i forhold til Klassekampen, Fritt Ord eller Dagsavisen, men ettersom jeg ikke har deltatt i debatten rundt dette, velger jeg heller å stole på klubben når de går inn for å akseptere Damm-tilbudet.

Theo Koritzinsky, tidligere leder i SV og aksjonær i Ny Tid: Jeg har både tro og tvil rundt Damms overtakelse. Tvilen bunner ut i at Damm er både børs og katedral, og at det vil alltid være en usikkerhet for at børsen tar overhånd i et kommersielt forlag som Damm. Men i avveiningen er likevel troen sterkere enn tvilen, og jeg bøyer meg for de vurderingene som er gjort av styret for Ny Tid, av en samlet klubb, og også av SVs sentralstyre. Nedleggelse synes jeg ville være det mest sørgelige. Det er klart det kan tenkes løsninger i samarbeid med Klassekampen, Morgenbladet eller andre aktører på den radikale og liberale venstresida, og jeg er også åpen for kompromissløsninger hvis de kan finnes i siste time.

Gunnar Ringheim, tidligere redaktør i Ny Tid: Jeg tror ikke det er en god ide å ha partieide aviser. En sammenslåing av Klassekampen og Ny Tid som resulterte i noe a la danske Information hadde vært ideelt, men det forutsetter eierskapsendringer også i Klassekampen. Man bør nok gå for Damm i denne omgang og heller forsøke noe slikt når Klassekampen er villige til å endre sin eierskapsstruktur.

Kommentarer