Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Bookchains social økologiske model inspirerer

Overraskelsen var stor da Bookchins samleverske, Janet Biehl, hjemme i USA i 2004 åbnede brevkassen og fandt et brev fra en tidligere tysk diplomat, som på vegne af Abdullah Öcelan ønskede at etablere kontakt for at udveksle tanker om Bookchins ideer.

(Maskin-oversatt fra Norsk av Gtranslate (utvidet Google))

Den livstidsfængslede Öcalan havde læst Bookchins bog The Ecology of Freedom og ønskede at omsætte ideerne til et program for PKK (Kurdistans arbejderparti). Fra at have været en militant, separatistisk bevægelse skulle PKK udvikles til at være fortrop for en social bevægelse, der kunne bekæmpe sociale hierarkier og være forkæmper for kvinderne. Visionen var i første række at udvikle et selvstændigt, økologisk og uafhængigt Kurdistan, der byggede på princippet om direkte demokrati.

Efter Bookchains død besøgte Janet Biehl i foråret 2019 for tredje gang Rojava. Formålet var at dokumentere, hvorledes Bookchins ideer var søgt omsat i Rojava, hvad hun havde set mange udtryk for under sine tidligere besøg.

Om Rojava, der jo opstod i en kollapset stat, skriver New Internationalist i juni 2020: «Rojava betragtes som et tilflugtssted for græsrodsdemokrati, der er baseret på principper om feminisme, økologi, kulturel pluralisme, deltagerdemokrati og en samarbejdende deleøkonomi. Siden 2012 har Rojava været præsenteret som et radikalt alternativ til nationalstaten, artikuleret som ’demokratisk konfederalisme’ af Abdullah Öcalan, fængslet leder af det forbudte kurdiske arbejderparti (PKK) i Tyrkiet.

Den nyligt afdøde britiske antropolog David Graeber beskriver Rojava’s revolutionære autonomi som «en syntese af ideerne fra den amerikanske anarkist og socialøkolog Murray Bookchin og andre forfattere, kurdisk tradition og bred erfaring i den revolutionære organisations pragmatik.» Det har inspireret mennesker over hele verden.»

Med USA’s tilbagetrækning fra området og Tyrkiets ønske om at besejre kurderne gennemgår Rojava i disse måneder en særdeles vanskelig periode, ikke mindst med COVID-19. Hjælp fra WHO og FN går igennem nationer, hvad der gør Rojava afhængig af hjælp fra Syriens hersker Bashar al-Assad. «Emergency Commitee for Rojava» og den internationale solidaritetsbevægelse Make Rojava Green Again er slet ikke dækkende for, hvor alvorlig situation er i området.

Se også: Kurderne i Rojava og At have hverdageni sin magt

 

Niels Johan Juhl-Nielsen
Juhl-Nielsen er bosatt i København.

Relaterte artikler