Bombe: Skriv deg til New York

Kjenner du noen mellom 16 og 25 år som er opptatt av en atomvåpenfri verden? Eller er du i målgruppen? Da har du muligheten til å vinne gratis tur til FN-toppmøtet i september.

Konkurranse. For første gang arrangerer den frivillige organisasjonen Nei til Atomvåpen, i samarbeid med ukemagasinet Ny Tid, en skrivekonkurranse for ungdom.

Vinneren av konkurransen får dekket reise og en ukes opphold til New York i forbindelse med FNs generalforsamling og høynivåmøtet for nedrustning av atomvåpen den 26. september. Teksten, gjerne et essay, skal handle om hvorfor verden trenger å kvitte seg med atomvåpen. Frist for innsending er 1. juli.

– Dette er første gang vi arrangerer en slik skrivekonkurranse. Med konkurransen ønsker vi å engasjere og skape oppmerksomhet rundt atomvåpen-problematikk. Ved å sende en uavhengig representant til generalforsamlingen håper vi å «hente hjem» informasjon om hva som skjer i internasjonale fora. Generelt har vi sett en slags oppblomstring i sivilsamfunn og på grasrotnivå når det kommer til kampen mot atomvåpen, sier leder for Nei til Atomvåpen, Lars Gaupset.

Ifølge FN-nettstedet Globalis.no er det i dag ni land i verden som man vet har atomvåpen. Russland topper listen med 13.987 atomvåpen i 2009, mens USA listes som nummer to med 9552. Gaupset mener å se en endring i holdningene til atomvåpen globalt.

INVITERER: Laurs Gaupset i Nei til Atomvåpen ber om tekster innen 1. juli. Premie: Gratis USA-tur. FOTO: NTA

– Det virker som om folk har gått fra å se på atomvåpen som et forsvars- og sikkerhetsrelatert spørsmål til også å knytte problematikken opp imot andre utfordringer, som sult, miljø og klimaendringer, sier Gaupset. Han etterfulgte legandariske Ole Kopreitan som leder av NTA.

Ønsker totalforbud

I 2009 vedtok FNs sikkerhetsråd enstemmig en resolusjon som tar sikte på at statene skal jobbe for å hindre spredningen av atomvåpen, jobbe for nedrustning og minke risikoen for at terrorister tar i bruk atomvåpen. Generalforsamlingen blir første steg på veien for å finne gode løsninger på hvordan man skal nå målet om nedrustning av verdens atomvåpen. Lederen av Nei til Atomvåpen peker på internasjonalt oppmerksomhet fra både FN, Røde Kors og USAs president Barack Obama som grunner til at anti-atomvåpenkampen nå er styrket.

I november 2011 vedtok Røde Kors-bevegelsen en resolusjon som oppfordrer stater til umiddelbart å starte forhandlinger om et totalforbud mot atomvåpen. Formålet er å øke kunnskap i samfunnet generelt, og hos beslutningstakerne spesielt, om de humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen. En slik bruker strid ifølge Røde Kors mot internasjonal humanitær rett (IHR).

Oppfordrer

I Norge har kampanjen International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) fått bred støtte gjennom 42 partnerorganisasjoner. ICAN-kampanjen samler over 40 organisasjoner som støtter et internasjonalt forbud mot atomvåpen, fra fagbevegelse, miljø- og utviklingsorganisasjoner til alle ungdomspartier unntatt FpU.

– Vi håper mange vil delta i konkurransen og at det kommer varierte og kreative forslag med ulike perspektiver på nedrustning av atomvåpen, sier Gaupset.

Vinneren vil, i tillegg til å være med på høynivåsesjonen om nedrustning den 26. september, ha muligheten til å delta på den første uken av generalforsamlingen, fra 23. til 29. september. Det forventes at vinneren leverer en rapport fra oppholdet.

– Vi ser på dette som et spennende initiativ, og vi håper flest mulig vil levere sine refleksjoner rundt et av vår tids mest viktige spørsmål, uttaler ansvarlig redaktør Dag Herbjørnsrud i Ny Tid. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 07.06.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer