Boligmarkedet vil kollapse


Hvor lenge kan vi holde på en samfunnsmodell som ikke fungerer?

Olav har lang fartstid fra finansverden bak seg.
Email: heolav@gmail.com
Publisert: 2015-10-15

Billig kreditt over mange år har ført til gjeldsfest, feilinvesteringer og inflasjon i velferdsgoder i hele den industrialiserte verden. Prisnivå og lønninger i land som Hellas, Portugal og Spania skal ned, mye på grunn av ubalansen i konkurransekraft mellom landene i eurosonen. Alternativet er at kostnadsnivået måtte øke 50–70 prosent i land som Tyskland. Det er utelukket for tysk konkurransekraft. Til slutt ordner markedet opp i denne ubalansen som følge av politikernes og sentralbankens mangeårige kredittfest. Det likner en søkkvåt svamp full av kreditt, inflaterte råvarer, tjenester, lønninger og feilprisinger. I et nullrenteregime skapes kunstige bobler i økonomien – boligbobler og børsbobler – som sprekker når markedskreftene klemmer alt ut av svampen.

Sammenbrudd. Veien til katastrofe er kort i boligmarkedet. Tenk deg et hus til en markedsverdi på 10 millioner kroner, som er belånt med 95 prosent. Så faller markedet med 25 prosent. Banken ber deg dekke inn de 2 000 000 kronene som mangler i egenkapital. Tenk deg at boligrenten stiger til et normalt nivå på seks–sju prosent, og at du må betjene dobbelt så høye renteutgifter. Tenk deg at du verken kan dekke egenkapitalkravet eller de økte renteutgiftene, samt at inflasjonen reduserer kjøpekraften din med fem prosent, og at du ikke får dette kompensert med høyere lønn. Hva om boligmarkedet faller med 40–50 prosent? Hvor lang tid tar det før boligen tvangsselges? For å forstå hvilke tap bankene blir påført, kan du multiplisere eksemplet med hundretusenvis av boliger, samt alle andre former for overvurderte aktiva finansiert av banker og finansinstitusjoner uten tilstrekkelig sikkerhet og reservekapital. Konsekvensen for bankene og finansmarkedet i et slikt scenario er katastrofal.
For å sette tallene i perspektiv, viser en analyse av det amerikanske boligmarkedet at et verdifall på 25 prosent i forhold til boliggjelden på cirka 11 trillioner amerikanske dollar, innebærer et tap på om lag 2,8 trillioner dollar. Tilgjengelig kapital/likvide midler i amerikansk banksektor er cirka to trillioner dollar. Det innebærer et finansielt sammenbrudd. Ser vi på Storbritannia, Frankrike og Spania og holder andre forgjeldede europeiske land utenfor, vil et verdifall på 25 prosent bety en utradering av den europeiske banksektoren.
I Norge ligger enorme summer i hendene på et omfattende statsapparat uten begrep om hvordan man bygger og bevarer …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Abonnement kr 195/kvartal

1 kommentar

  1. Hei. Jeg mener vi nettopp pga kredittveksten er i ferd med å få japanske tilstander med evig lave renter. Ser ikke at de er en trussel.
    Trusselen jeg ser mot boligmarkedet er høyere arbeidsledighet. Kanskje at arbeidsinnvandrerene begynner å flytte hjem.
    Problemet er også for mye regulering ikke for lite der er noe av årsaken til at det bygges for lite. Det ligger jo helt absurd fordyrende krav og manglende regulering av nye tomter der folk vil bo.

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)