Boligmarkedet vil kollapse

Hvor lenge kan vi holde på en samfunnsmodell som ikke fungerer?

Avatar
Olav har lang fartstid fra finansverden bak seg.
Email: heolav@gmail.com
Publisert: 15.10.2015

Billig kreditt over mange år har ført til gjeldsfest, feilinvesteringer og inflasjon i velferdsgoder i hele den industrialiserte verden. Prisnivå og lønninger i land som Hellas, Portugal og Spania skal ned, mye på grunn av ubalansen i konkurransekraft mellom landene i eurosonen. Alternativet er at kostnadsnivået måtte øke 50–70 prosent i land som Tyskland. Det er utelukket for tysk konkurransekraft. Til slutt ordner markedet opp i denne ubalansen som følge av politikernes og sentralbankens mangeårige kredittfest. Det likner en søkkvåt svamp full av kreditt, inflaterte råvarer, tjenester, lønninger og feilprisinger. I et nullrenteregime skapes kunstige bobler i økonomien – boligbobler og børsbobler – som sprekker når markedskreftene klemmer alt ut av svampen.

Sammenbrudd. Veien til katastrofe er kort i boligmarkedet. Tenk deg et hus til en markedsverdi på 10 millioner kroner, som er belånt med 95 prosent. Så faller markedet med 25 prosent. Banken ber deg dekke inn de 2 000 000 kronene som mangler i egenkapital. Tenk deg at boligrenten stiger til et normalt nivå på seks–sju prosent, og at du må betjene dobbelt så høye renteutgifter. Tenk deg at du verken kan dekke egenkapitalkravet eller de økte renteutgiftene, samt at inflasjonen reduserer kjøpekraften din med fem prosent, og at du ikke får dette kompensert med høyere lønn. Hva om boligmarkedet faller med 40–50 prosent? Hvor lang tid tar det før boligen tvangsselges? For å forstå hvilke tap bankene blir påført, kan du multiplisere eksemplet med hundretusenvis av boliger, samt alle andre former for overvurderte aktiva finansiert av banker og finansinstitusjoner uten tilstrekkelig sikkerhet og reservekapital. Konsekvensen for bankene og finansmarkedet i et slikt scenario er katastrofal.
For å sette tallene i perspektiv, viser en analyse av det amerikanske boligmarkedet at et verdifall på 25 prosent i forhold til boliggjelden på cirka 11 trillioner amerikanske dollar, innebærer et tap på om lag 2,8 trillioner dollar. Tilgjengelig kapital/likvide midler i amerikansk banksektor er cirka to trillioner dollar. Det innebærer et finansielt sammenbrudd. Ser vi på Storbritannia, Frankrike og Spania og holder andre forgjeldede europeiske land utenfor, vil et verdifall på 25 prosent bety en utradering av den europeiske banksektoren.
I Norge ligger enorme summer i hendene på et omfattende statsapparat uten begrep om hvordan man bygger og bevarer levedyktige virksomheter – eller håndterer folkets penger. Staten opererer med et underskudd på 13–14 prosent (dette er 5–6 prosent av vårt bruttonasjonalprodukt (BNP)). Statens pensjonsforpliktelser overstiger verdien på Oljefondet, og underdekningen øker dag for dag. Etterslepet i krav til offentlig vedlikehold tilsvarer et halvt oljefond, og vi sløser bort cirka 40 milliarder hvert år på grunn av offentlige anbudsregler. 35 prosent av statsbudsjettet går til trygdeutgifter, og hver fjerde gutt går rett fra videregående skole til NAV. Velferdskåte kommunepolitikere har investert milliardbeløp av skattebetalernes penger i prosjekter som ikke gir avkastning, såsom død kapital i kulturhus og andre prestisjefylte sosiale goder. På Tjøme er brutto gjeldsbyrde rundt 400 000 per husstand. Tjøme likner et konkursbo, og mange andre kommuner likeså.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer