Bokbransjen

Med unntak av de faglitterære forfatterne synes de fleste aktørene i bokbransjen å være tålelig godt fornøyd med regjeringens forslag til unntaksforskrift for bransjen. Regjeringen legger seg tett opptil den avtalen som bransjen kom fram til i vinter, og den ligger langt unna Konkurransetilsynets forsøk på å innføre markedets regler i alle kriker og kroker […]

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Med unntak av de faglitterære forfatterne synes de fleste aktørene i bokbransjen å være tålelig godt fornøyd med regjeringens forslag til unntaksforskrift for bransjen. Regjeringen legger seg tett opptil den avtalen som bransjen kom fram til i vinter, og den ligger langt unna Konkurransetilsynets forsøk på å innføre markedets regler i alle kriker og kroker av bokbransjen.

Det er vanskelig å oppfatte forskriften som noe annet enn en seier for kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF), og et tilsvarende nederlag for moderniseringsminister Morten A. Meyer (Høyre). Selv om Meyer nå mener forskriften er omtrent slik han kunne se for seg i utgangspunktet, synes det klart at Høyres politikk på området ikke har vunnet fram.

Valgerd Svarstad Haugland har blitt kritisert underveis i prosessen for å være lite synlig, og dermed – har man antatt – overlate det som er et kulturpolitisk spørsmål til Konkurransetilsyn og konkurranseminister. I etterkant er mye av kritikken gjort til skamme: Kulturministeren har holdt kjeft utad, men arbeidet innad i regjeringen, for å i størst mulig grad tale kulturens sak. Og hun har altså vunnet.

Samtidig er det liten tvil om at den reviderte bokbransjeavtalen, som partene kom fram til i vinter, er skapt i en situasjon der moderniseringsminister Meyer har vridd armen på samtlige aktører i bransjen. Partene har sett at de har måttet rette seg etter vesentlige synspunkter fra Konkurransetilsynet, og de har altså laget en avtale som stemte bedre med frikonkurranseprinsippet enn den gamle avtalen gjorde. I håp om at Morten A. Meyer ikke skulle vinne alt.

Tilsvarende er Valgerd Svarstad Hauglands seier for kulturen bare delvis. I en situasjon der mange fryktet at Høyre ville diktere alt, har hun stoppet dem på halvveien. Den nye bransjeavtalen, og unntaksforskriften som nå tillater bokbransjen å bryte konkurranseloven, er skapt i et klima av frikonkurranse. Skulle partiene på venstresiden komme i flertall ved høstens valg, blir det en viktig oppgave for en ny kulturminister å se på forskriften på nytt.

En betydelig utfordring blir da at bokbransjen gjennom lang tid har blitt sterkt kommersialisert. Både forlag, bokhandlere og bokklubber har sterke økonomiske interesser knyttet til hvordan rammeverket blir seende ut – og interessene er motstridende. For forfatternes del er vel de økonomiske interessene mindre målt i kroner, men ikke mindre viktige for den enkelte. At enkelte forlag nå har eierinteresser både i bokhandlere, nettbokhandlere og bokklubber gjør det hele ytterligere komplisert. Skal bransjeavtale og unntaksforskrift revideres, kreves det med andre ord at partene er villige til å legge kulturpolitiske hensyn til grunn, heller enn profitthensyn, og at politiske myndigheter tar kulturens side. At de store aktørene i bokbransjen, de fleste av dem aksjeselskaper, ikke skal tenke profitt er for oss vanskelig å se. Da har politikerne en viktig oppgave.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here