Boikott forbudt


Med nye trusler om skyhøye bøter, fengselsstraff og anklager om antisemittisme og diskriminering skal enhver avskrekkes fra både å delta i og oppfordre til boikott av Israel.

I flere vestlige land (USA, Frankrike, Canada) tar myndighetene nå grep for å kriminalisere enkeltpersoners, organisasjoners og næringslivets boikott av Israel. En sanksjoneringsmetode som vestlige politikere villig utøver overfor andre land – og da alltid som straff for påståtte folkerettsbrudd – ønsker man nå altså å forby i særtilfellet Israel. Det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn at politikerne slår ring om landet – vel vitende om Israels grove og systematiske folkerettsbrudd overfor den palestinske befolkningen, og den vedvarende motviljen mot å føye seg etter FNs påbud om å overholde de vedtatte grensene i delingsplanen fra 1947. Hensynet til ytringsfriheten drukner i en debatt der motstand mot Israels politikk stemples som hatkriminalitet.

Antiboikott-lov. I USA finner vi det mest ekstreme uttrykk for denne formen for sensur. Her har det – siden Eksportadministrasjonsakten av 1979 ble vedtatt – foreligget et totalforbud mot boikott av Israel. Forbudet ble opprinnelig iverksatt som en reaksjon på Den arabiske ligas boikott av Israel fra midten av 1940-tallet og utover, og det favner bredt: For amerikanske personer, organisasjoner og næringsliv er det straffbart både å delta i og bidra til enhver boikott som ikke er støttet av USA selv. Forbudet er totalitært i sitt nedslagsområde. Det forbyr ikke bare amerikanere å nekte å gjøre business med Israel og tilknyttede «svartelistede» firmaer, men også å oppgi informasjon om egne eller andres økonomiske bånd til Israel. Forespørsler om slik informasjon skal rapporteres til myndighetene, og den skisserte strafferammen for lovovertredelser på individnivå er fengsel i opptil ti år og bøter på helt opptil 250 000 USD.

Det er allerede straffbart for amerikanske personer, organisasjoner og næringsliv å delta i eller bidra til boikott av Israel.

Nå foreligger det i tillegg et lovforslag i både Senatet og Kongressen som tar sikte på å utvide dette eksisterende boikottforbudet til også å omfatte boikott iverksatt av internasjonale organisasjoner. Lovforslaget Israel AntiBoycot Act (IABA) retter seg spesifikt mot FNs menneskerettighetsråd, som det i lovforslaget hevdes har drevet en årelang systematisk heksejakt på Israel. Spesielt er det vedtaket av resolusjon 31/36 som vekker harme: FN vil opprette en database over bedrifter som driver proisraelsk virksomhet i/handler med proisraelske bedrifter som …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal