Blogger Bush av banen

Antikrigsaktivisten Cindy Sheehan viser oss hvordan den politiske makten i USA ligger hos bloggerne.

Av Henning André Søgaard, New York post@nytid.no

[blogging] Cindy Sheehan ble verdenskjent etter at hun i fjor sommer satte seg til utenfor president Bushs ranch i Texas og forlangte svar på hvorfor hennes sønn ble drept i Irak. Hennes budskap ble først presentert av bloggere, og ble siden plukket opp av politiske journalister som brakte saken til avisenes førstesider.

«Alle disse bloggerne, som ikke nødvendigvis er hardbarkede demokrater, er enige om én ting: Folket må ta makten tilbake gjennom å mobilisere opinionen,» hevder Ellen Miller, Washington DC-basert aktivist og lobbyist. «Denne kommunikasjonsmetoden er trolig det eneste som kan utfordre penger og sterke interessegrupper som fremdeles spiller på presidentens lag.»

George W. Bushs oppslutning ligger på et historisk lavmål, etter avsløringer om bevisfabrikkering i Irak, hemmelig overvåkning av amerikanske borgere og tortur av terrormistenkte fanger. Bare en tredjedel av velgerne er fornøyde med presidenten.

Fundamental reorganisering

Etter terrorangrepene i 2001 godtok lovgiverne i Washington DC begrensninger i amerikanske borgerrettigheter som var utenkelige selv under den kalde krigen. Den ene politiske skandalen etter den andre har rystet landet, og nå ser det ut til at presidenten har brukt opp siste rest av sin politiske kapital.

Hva ligger bak dette radikale opinionsskiftet? Som gjenvalget av Bush i 2004 indikerte, skal det mer enn skandaler til for å få den amerikanske befolkningen til å skifte mening.

Men observatører i Washington DC tror likevel presidentens lave oppslutning og omfanget av den siste tids utallige skandaler peker i retning av at befolkningen er klar for et skifte. Det samme gjør de anslagsvis fire millioner amerikanske anti-Bush-bloggene.

«Etter min oppfatning er vi vitne til starten på en fundamental reorganisering av demokratisk energi og politisk innflytelse i verdens mektigste demokrati,» sier den tidligere New York Times-spaltisten Christopher Lydon.

Ifølge Jerome Armstrong og Markos Moulitsas Zuniga, to av USAs mest innflytelsesrike politiske bloggere, ligger mye av forklaringen i den nye bruken av internett. De hevder en voksende gruppe politiske bloggere sakte, men sikkert sprer budskapet om regjeringens inkompetanse.

Slik genererer de et engasjement landet ikke har sett maken til siden Vietnam-krigen. Armstrong og Zuniga mener dette er et eksempel på at det amerikanske demokratiet har overlevd regjeringens «politiske overgrep» og kommet styrket ut av det hele.

Mediestrategi

De politiske anti-Bush-bloggernes målsetning er klar: å avdekke alle feilgrep begått av den sittende regjeringen og avsette «de samme krefter som har forrådt konstitusjonen og nasjonen som sådan». Det var bloggere som startet kampanjen for å få avsatt tidligere majoritetsleder i Senatet, Trent Lott, etter at han indirekte hyllet en tidligere partikollegas raseskillepolitikk. Det er også bloggere som står bak MoveOn, en internett-basert bevegelse med to millioner medlemmer, som har spilt en nøkkelrolle i den siste tidens avsløringer av tortur og overvåking, blant annet gjennom aggressive anti-Bush-kampanjer på de store tv-selskapene.

«Dersom man forventer konkrete resultater ved høstens valg, må det demokratiske partiet bli flinkere til å ta dette redskapet i bruk,» presiserer likevel Armstrong og Zuniga.

Mens republikanerne over de siste tiårene har bygd opp en imponerende infrastruktur av media, høyreorienterte tenketanker, økonomisk mektige sponsorer og strategiske «get-out-the-vote»-kampanjer, har det demokratiske partiet lidd under en fragmentert struktur og grunnleggende mangel på mediestrategier.

Blogging kan ta igjen mye av dette forspranget, ikke bare ved å formidle kontakt mellom progressive politiske krefter, men også ved å bygge bro mellom ulike interessegrupper med felles målsetning. «U.S. Human Rights Network» er en koalisjon av femti svært ulike interessegrupper som har slått sine krefter sammen i kampen mot regjeringens «respektløse holdning» til menneskerettigheter i kampen mot internasjonal terrorisme.

Nettverket, som inkluderer representanter for immigranter, etniske minoriteter, sosialhjelpsmottakere og uføretrygdede, «fant hverandre» via blogger, og krever i sitt politiske manifest at FNs menneskerettighetserklæring må bli en bærebjelke også i Bushs kamp mot terrorisme. De har startet en landsomfattende kampanje mot Bush foran høstens kongress- og senatvalg 7. november.

Millionbevegelse

Ifølge Jeff Jarvis, amerikansk mediegründer, ligger nøkkelen til bloggernes økende innflytelse ikke nødvendigvis i antallet lesere, men snarere hvem som følger dem; nemlig politikere og journalister.

Dette betyr at nærmest hvem som helst kan nå frem til disse innflytelsesrike yrkesgruppene og indirekte bidra til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Kommentarer