Blodløs blodoverføring

Når man skal hjelpe land økonomisk, er det ikke nok med omtanke og idealisme. Man må kjenne de enkelte landenes kultur, og vite hvor korrupsjonen sitter.

Henning Næss
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 01.03.2018
What’s Wrong With the IMF and How To Fix It.
Forfatter: Bessma Momani og Mark R. Hibben
Polity, Storbritannia

IMF er det internasjonale pengefondet. IMF ble opprettet i 1944 sammen med Verdensbanken, og begge hadde som hovedformål å bygge opp Europa økonomisk etter andre verdenskrig, og skape økonomisk balanse mellom land i en oppbygningsfase. Det såkalte Bretton Woods-systemet var et sett med regler og institusjoner som ble initiert under en konferanse i Bretton Woods i USA i juli 1944. Bretton Woods-systemet etablerte regler for kommersielt og finansielt samtykke og samvirke mellom verdens ledende industriland. Det viktigste med Bretton Woods-systemet var å hele langvarige eller midlertidige avvik i betalingsbalansen mellom land. Men da USA suspenderte den faste vekslingskursen mellom dollar og gull, kollapset systemet. Gullstandarden gjaldt ikke lenger. Gullstandarden var det dominerende pengesystemet i verden frem til første verdenskrig.

Vår tids kriser. De siste femten årene har verden gjennomgått en serie økonomiske kriser, og mange av dem har vært etterfulgt av alvorlige resesjoner, det vil si innskyting av kapital for å redde bankene.

Mange har sikkert stilt følgende spørsmål til seg selv eller andre: Hvorfor har det vært så mange finansielle kriser i vår tid? Og hvorfor spesielt i løpet av de femten siste årene? I Kapitalen i det 21. århundre påpekte Thomas Piketty at hovedårsaken til den økonomiske krisen i verden i dag er økonomisk ulikhet.

Hvis det er slik at et fond som låner ut penger til land med økonomiske problemer, forårsaker flere problemer enn det løser, er det selvsagt en alvorlig sak.

IMF har utvilsomt vært viktig, ikke bare i kraft av å være en långiver, men også ved å være økonomisk rådgiver på makroøkonomisk nivå. Fondet var for eksempel aktivt i latinamerikanske land under den økonomiske krisen i 1980-årene, og også i Russland i 1990-årene.


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer