Blodløs blodoverføring


Når man skal hjelpe land økonomisk, er det ikke nok med omtanke og idealisme. Man må kjenne de enkelte landenes kultur, og vite hvor korrupsjonen sitter.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2018-03-01
What’s Wrong With the IMF and How To Fix It.
Forfatter: Bessma Momani og Mark R. Hibben
Polity, Storbritannia

IMF er det internasjonale pengefondet. IMF ble opprettet i 1944 sammen med Verdensbanken, og begge hadde som hovedformål å bygge opp Europa økonomisk etter andre verdenskrig, og skape økonomisk balanse mellom land i en oppbygningsfase. Det såkalte Bretton Woods-systemet var et sett med regler og institusjoner som ble initiert under en konferanse i Bretton Woods i USA i juli 1944. Bretton Woods-systemet etablerte regler for kommersielt og finansielt samtykke og samvirke mellom verdens ledende industriland. Det viktigste med Bretton Woods-systemet var å hele langvarige eller midlertidige avvik i betalingsbalansen mellom land. Men da USA suspenderte den faste vekslingskursen mellom dollar og gull, kollapset systemet. Gullstandarden gjaldt ikke lenger. Gullstandarden var det dominerende pengesystemet i verden frem til første verdenskrig.

Vår tids kriser. De siste femten årene har verden gjennomgått en serie økonomiske kriser, og mange av dem har vært etterfulgt av alvorlige resesjoner, det vil si innskyting av kapital for å redde bankene.

Mange har sikkert stilt følgende spørsmål til seg selv eller andre: Hvorfor har det vært så mange finansielle kriser i vår tid? Og hvorfor spesielt i løpet av de femten siste årene? I Kapitalen i det 21. århundre påpekte Thomas Piketty at hovedårsaken til den økonomiske krisen i verden i dag er økonomisk ulikhet.

Hvis det er slik at et fond som låner ut penger til land med økonomiske problemer, forårsaker flere problemer enn det løser, er det selvsagt en alvorlig sak.

IMF har utvilsomt vært viktig, ikke bare i kraft av å være en långiver, men også ved å være økonomisk rådgiver på makroøkonomisk nivå. Fondet var for eksempel aktivt i latinamerikanske land under den økonomiske krisen i 1980-årene, og også i Russland i 1990-årene.

Mexico. Hvis det er slik at et fond som låner ut penger til land med økonomiske problemer, forårsaker flere problemer enn det løser, er det selvsagt en alvorlig sak. Et problem med IMF og Verdensbanken er at de har hevdet å ha hatt suksess der suksessen har uteblitt. For eksempel hevdet IMF å ha lykkes i Mexico, som har slitt med økonomiske problemer i tiår etter tiår, og som etter vanlige folks og regjeringsmedlemmers mening ikke har fått det bedre etter å ha lånt millioner av dollar av fondet. Hvordan kan da fondet hevde at landet har fått det bedre? Har fondet noe å skjule? …

Abonnement halvår kr 450


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)