Blodløs blodoverføring


Når man skal hjelpe land økonomisk, er det ikke nok med omtanke og idealisme. Man må kjenne de enkelte landenes kultur, og vite hvor korrupsjonen sitter.

Litteraturkritiker i NY TID.
Email: henning.ness@icloud.com
Publisert: 2018-03-01
What’s Wrong With the IMF and How To Fix It.
Forfatter: Bessma Momani og Mark R. Hibben
Forlag: Polity, Storbritannia

IMF er det internasjonale pengefondet. IMF ble opprettet i 1944 sammen med Verdensbanken, og begge hadde som hovedformål å bygge opp Europa økonomisk etter andre verdenskrig, og skape økonomisk balanse mellom land i en oppbygningsfase. Det såkalte Bretton Woods-systemet var et sett med regler og institusjoner som ble initiert under en konferanse i Bretton Woods i USA i juli 1944. Bretton Woods-systemet etablerte regler for kommersielt og finansielt samtykke og samvirke mellom verdens ledende industriland. Det viktigste med Bretton Woods-systemet var å hele langvarige eller midlertidige avvik i betalingsbalansen mellom land. Men da USA suspenderte den faste vekslingskursen mellom dollar og gull, kollapset systemet. Gullstandarden gjaldt ikke lenger. Gullstandarden var det dominerende pengesystemet i verden frem til første verdenskrig.

Vår tids kriser. De siste femten årene har verden gjennomgått en serie økonomiske kriser, og mange av dem har vært etterfulgt av …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal