Blod på henda, Erna!

Da barnetogene jublende marsjerte 17. mai i år, ble den 19 år gamle pakistanske asylsøkeren Yawar funnet druknet, drøye to uker etter at Utlendingsdirektoratet hadde stanset utbetalingene til ham. Det er Dagbladet som forteller den rystende historien om konsekvensene av Erna Solbergs nye linje overfor asylsøkere som har fått avslag, men som ikke har reist […]

Ny Tid
Email: abo00@nytid.no
Published date: 08/09/2004

Da barnetogene jublende marsjerte 17. mai i år, ble den 19 år gamle pakistanske asylsøkeren Yawar funnet druknet, drøye to uker etter at Utlendingsdirektoratet hadde stanset utbetalingene til ham.

Det er Dagbladet som forteller den rystende historien om konsekvensene av Erna Solbergs nye linje overfor asylsøkere som har fått avslag, men som ikke har reist ut av landet fordi de ikke vil – eller ikke kan. For mange av dem er det det siste som er tilfellet. Uansett er konsekvensene altså at de kastes ut av mottak, og nektes enhver form for økonomisk støtte til livsopphold.

Det er en politikk som etter vårt syn bryter elementære menneskerettigheter, og som ikke fortjener annen betegnelse enn kriminell.

19-åringen Yawar var for stolt til å stjele eller be om hjelp, i stedet vandret han rundt i nabolaget rundt asylmottaket og lette etter mat i søppelkassene. De ansatte og de andre beboerne på mottaket så hvordan han ble svakere for hver dag som gikk. Til slutt forsvant han, før han altså ble funnet druknet.

En slik tragedie er et påregnelig og forutsigbart resultat av Erna Solbergs politikk. Det ble advart før innstrammingen skjedde både om at den kunne gå ut over asylsøkernes liv og helse, og om at den kan føre til økning i kriminalitet og sosiale problemer. Når Erna Solberg valgte å lukke øyne og ører, er hun personlig og politisk ansvarlig for Yawars død.

Sist onsdag forteller Dagbladet også om 28 år gamle Angel fra Cuba, som er utvist fra Norge etter at ekteskapet med en norsk kvinne gikk over ende før han fikk varig bosettingstillatelse. Angel ble derfor sendt tilbake til Cuba, bare for å oppleve at cubanske myndigheter avviste ham og sendte ham tilbake til Norge. Men Norge tar altså heller ikke ansvar, og Angel får ikke en krone i støtte til mat eller husly.

Så lenge han kan støtte seg til venner her, går det kanskje bra, men det er mange utviste men ureturnerbare flyktninger og innvandrere som vil ende opp i sultedød, kriminalitet eller som må leve på venner og kjente. Det er grunn til å minne om at mange av dem det gjelder ikke kunne returnere til sitt tidligere hjemland om de så ville.

En slik politikk er både uverdig, umenneskelig og kriminell. Vi kan ikke annet enn å slutte oss til SVs Heikki Holmås, som slår fast at Erna Solberg fører en politikk som har gitt henne blod på hendene.

Høyres medlem av Stortingets kommunalkomité Peter Gitmark, har fra ett eller annet sted fått mage til å kalle Holmås uttalelser for “useriøse”, bare dager etter at de alvorlige konsekvensene av Høyres politikk er avslørt. Vel, hvis det i Norge i 2004 er seriøst å frata enkeltpersoner absolutt alle legale muligheter til livsopphold og overlevelse, da foretrekker vi de useriøse. Men for vår del vil vi si at en stortingsrepresentant som blåser av at enkeltpersoners liv og helse settes på spill, leiker politikk. Men i leiken er det ekte mennesker som ofres, Gitmark.

Kommentarer