Blir beskyldt for klappjakt på UDI

SOS Rasisme mener at Erna Solberg og Bjarne Håkon Hansen driver heksejakt mot Utlendingsdirektoratet.

[asyl] – Erna Solberg og Bjarne Håkon Hanssen har stått i spissen for en skitten kampanje, sier Ola Melbye Pettersen.

Nestlederen i SOS Rasisme er ikke nådig i sin dom i forbindelse med granskingen av Utlendingsdirektoratet (UDI). Graver-utvalgets rapport ble lagt fram mandag 22. mai, og førte umiddelbart til at Manuela Ramin-Osmundsen trakk seg som UDI-direktør.

– Solberg og Hanssen har stilt opp på debattprogrammer på tv og snakket om hvor sjokkerte de er over skandalen i UDI, og de har truet Nordby med rettslig forfølgelse. «Skandalen» som VG avslørte i mars er ikke noen skandale i det hele tatt, sier Melbye Pettersen.

Han viser til Utlendingslovens § 8 som slår fast at det skal vurderes om det finnes sterke menneskelige hensyn ved behandling av asylsøknader.

– For en gruppe som har bodd i Norge i seks år, og ikke kunne sendes tilbake til Irak på grunn av krigen, var det helt klare menneskelige hensyn som talte for opphold. UDI gjorde i dette tilfellet jobben sin og innvilget opphold til 182 kurdiske asylsøkere, sier han.

Det er disse som er taperne i UDI-saken, mener nestlederen i SOS Rasisme.

– Nok en gang blir de 182 kurderne fra Nord-Irak kastet ut i den utryggheten de har levd under i seks år, sier Melbye Pettersen.

Nestlederen i SOS Rasisme er mest skuffet over Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Ved å insistere på å støtte kritikken fra Solberg, har han og regjeringen lagt seg bak den politikken som SOS Rasisme og andre flyktningorganisasjoner har brukt fire år på å kjempe mot, sier Melbye Pettersen

Visste ikke at han stod på lista

[opphold] For to uker siden fikk drosjesjåfør Ismet Abdul-Rahman Mustafa vite at han stod på lista over de 182 kurderne som Utlendingsdirektoratet har gitt amnesti for. Nå føler han usikkerhet rundt framtiden sin.

– Jeg føler med hjelpeløs. Den dagen jeg fant ut at jeg var på lista, kjørte jeg bare hjem. Jeg klarte ikke å jobbe.

Isa Muhammed Abdullah er en annen av kuderne som står på UDIs liste, han flyktet til Norge i 1998. UDIs «skandale» var at de tok «menneskelige hensyn» da de innvilget ham oppholdstillatelse i desember i fjor.

– I november 2003 falt jeg fra et stillas under jobb. Jeg brakk begge armene og ryggen, og ble yrkesskadet, sier Abdullah, og viser fra fram dokumentasjon.

Nå er han redd for at UDI-bråket fører til at politikerne opphever oppholdstillatelsen.

– Jeg har fremdeles store smerter i armene. Jeg har fått avslag på støtte til rehabilitering. Etter flere år uten jobb har jeg opparbeidet meg stor gjeld. Oppholdstillatelsen ga meg endelig håp, sier Abdullah.

Var informert

[lovstridig] Graver-utvalgets granskingsrapport gir tidligere UDI-direktør Trygve Nordby ansvaret for å ha utarbeidet en praksis på kant med loven uten å ha informert departementet.

Rapporten slår fast at Manuela Ramin-Osmundsen var orientert om den lovstridige praksisen til UDI da hun var assisterende direktør.

Utgangspunktet for saken var at Nordby 25. oktober i fjor besluttet at 182 nordirakiske kurdere med midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening (Muf-status) kunne få varig opphold i Norge.

Les hele historien om de kurdiske flyktningene i nummer 21 av Ny Tid, som kommer ut 2. juni.

Kommentarer