Blendahvitt Unge Venstre og SU

Mens sentralstyrene i Unge Venstre og SU er uten flerkulturelle, har den nyvalgte FpU-lederen foreldre fra India. Lørdag valgte Rød Ungdom en kvinnelig leder med muslimsk bakgrunn. Unge Venstre-lederen mener bakgrunn er uviktig. SU-lederen mener de har vært for dårlige.

Ny Tid


Mangfold. Den 24. mars ble Himanshu Gulati (23) valgt til den første ungdomspartilederen som har bakgrunn fra et ikke-europeisk land. Gulati tok over Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), den terrortiltaltes tidligere parti, drøye åtte måneder etter 22. juli-angrepet.

Så valgte Rød Ungdom på sitt landsmøte 14. april Tyrkia- og kurdiskfødte Seher Aydar (22) til sin leder. Hun ble slik den første ungdomspartileder i Norge med muslimsk bakgrunn. 16. april 2012, samme dag som terrorrettssaken i Oslo tingrett startet, ble hennes første arbeidsdag.

Gulati, med foreldre fra India, tok over Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) etter Ove Vanebo. Opprykket skjer etter at Gulati i 2010 ble 1. nestleder i FpU. Han er også komunestyrerepresentant og tidligere leder av ungdompartiets internasjonale utvalg.

Himanshu_Gulati

Nå viser det seg at bare Gulati i seg seg selv utgjør flere flerkulturelle personer enn det både Unge Venstre og Sosialistisk Ungdom (SU) har tilsammen i sin ledelse, viser en gjennomgang Ny Tid har foretatt. Av totalt 26 sentralstyremedlemmer i Unge Venstre og SU, de to ungdomspartiene som hyppigst argumenterer for det flerkulturelle Norge, er det ingen med innvandrerbakgrunn. De har slik mindre etnisk mangfold enn i den norske befolkningen generelt. Både Unge Venstre og SU har imidlertid sikret seg både mangfold og balanse når det gjelder representativitet for de landsdeler, kjønn og ulike politiske fløyer.

Tidligere har det kommet fram at moderpartiene sliter med å fremme politikere med minoritetsbakgrunn. Men den flerkulturelle etterveksten i de to ungdomspartiene er svakere enn på Stortinget, der Akhtar Chaudhry (SV) er blitt visepresident. Venstre arrangerte landsmøte fra 13. til 15. april og valg på ny nestleder. Men heller ikke der ble det mer mangfold.

Avviser problem

Selv nedtoner Himanshu Gulati, som er født i Norge, at han har flerkulturell bakgrunn. Han ønsker heller ikke å oppfordre Unge Venstre og SU til å gå i FpUs fotspor.

– I utgangspunktet så tenker jeg at bakgrunn er irrelevant. Partiene må velge den som de mener har de beste kvalifikasjonene, og ikke velge etter bakgrunn. Men jeg er ikke overrasket over valget. Vi er et parti som ser enkeltindivider uavhengig av bakgrunn, sier Gulati til Ny Tid.

– Noen kan tenke at du nå velges som leder for å bedre innvandrerimaget til FpU og FrP. Hva sier du til det?

– De kjenner åpenbart ikke partiet. Vi er sterkt imot kvotering på bakgrunn av kjønn eller etnisitet, og vi velger ledere på bakgrunn av politikken de står for og deres prestasjoner, sier Gulati.

Gulati har reist i over 90 land og har Ronald Reagan som utenrikspolitisk forbilde. Han ønsker å jobbe for «mindre makt til politikere» og «mer frihet til den enkelte».

Ingen av de 9 medlemmene i sentralstyret til Unge Venstre har flerkulturell bakgrunn, ei heller de 4 varamedlemmene. I likhet med SU er Unge Venstre svært nøye på å ha kjønnsbalanse, med 6 kvinner og sju menn i sentralstyret. Men etnisk mangfold er det mindre av, også i landsstyret. Ingen i Internasjonalt utvalg har bakgrunn fra land utenfor Vest-Europa. Leder Sveinung Rotevatn mener bakgrunnen til kandidatene er uviktig.

– Hvorfor er det slik at Unge Venstre ikke har politikere med flerkulturell bakgrunn, som Gulati?

– Gulati i FpU er et unntak. Stort sett er det få eller ingen med flerkulturell bakgrunn i ledelsen i ungdomspartiene. En typisk norsk ungdomspolitiker har middelklassebakgrunn og har studert allmennfag. De i ungdomspartiene er ofte ikke representative nok i forhold til velgermassen. Og det kan en beklage, sier Rotevatn i Unge Venstre.

– Er det ikke et poeng at ledelse og sentralstyret speiler den generelle befolkningen?

– Nei, det syns jeg ikke. Om ledelsen skulle speile den generelle befolkningen, så ville 30 prosent være sosialdemokrater, sier Sveinung Rotevatn til Ny Tid.

– Dårlige talentspeidere

Det står ikke mer flerkulturelt til i SU. Av de 13 sentralstyremedlemmene er det hele 8 kvinner og 5 unge menn. Men alle av dem, i tillegg til de 14 medlemmene i Feministisk Utvalg, har etnisk norsk bakgrunn. I motsetning til Rotevatn synes SU-leder Olav Magnus Linge at det manglende mangfoldet i ungdomspartiet er et problem.

– I SU er det viktig med aktiv inkludering og vi har en tradisjon for å ha flerkulturelle i sentralstyret. Det er den enkeltes egenskaper som er avgjørende, men de egenskapene tror jeg er jevnt fordelt mellom kjønn og minoritetsgrupper. Når dette ikke er jevnt representert, er det fordi en har vært for dårlig å finne de talentene som er der ute. Vi vil aktivt søke mer likestilling og inkludering, sier Linge. ■

(Dette er et oppdatert utdrag fra Ny Tids ukemagasin 13.04.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.