«Det blåser en storm av krenkede følelser gjennom verden»


For «Generasjon Snowflake» er du ingenting om du ikke er et offer. 

Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2017-04-11

Temaet krenkelse er et minefelt, og jeg kan berolige leserne om at denne artikkelen ikke skal handle om Muhammed-karikaturene, om hijab eller nikab, om homofile eller diskriminering av folk med annen hudfarge. Overfølsomheten er voksende også utenfor disse velkjente områdene. Amerikanske studenter krever nå en trigger warning før en kunsthistoriker viser et bilde av Leda og svanen på en forelesning: Motivet er seksuelt ladet og kan utløse et traume. Mange rister oppgitt på hodet av denne overdrevne nymoralismen på universitetene.

Hanne Østli Jakobsen spør i Morgenbladet 17.07.15 om hårsårheten har tatt overhånd. Jens Jessen i den tyske ukeavisen Die Zeit (20.10.16) fastslår at en storm av krenkede følelser blåser gjennom verden. Det nye er at det ikke bare er minoriteter som føler seg krenket; majoriteten føler seg også krenket av minoritetene: Hvis du ikke kan fremstå som offer, er du ingenting. Hvis folk virkelig er blitt mer ømskinnede, hva er i tilfelle konsekvensene? Hvordan skal man forstå dette politisk?

Generasjon Snowflake er sensitive overfor det som angår dem selv, men insensitive overfor andre.

I den senere tid har debatten om krenkelse særlig vært knyttet til dem som ble voksne på 2010-tallet, kalt «Generation Snowflake». De anklages for å ha et oppblåst selvbilde og en vrangforestilling om hvor enestående de er. Betegnelsen «snowflake» kommer fra Chuck Palahniuks roman Fight Club (1996), som filmen ved samme navn fra 1999 er basert på. Her heter det: «You are not special. You are not a beautiful and unique snowflake.»

Den ekstreme høyresiden har allerede omfavnet begrepet. Fox News driver gjøn med hva studentene kan oppfatte som sårende på universitetene. Tea Party-bevegelsen deler ut snowflake awards, latterliggjør liberal snowflakes og snowflake democrats. Det passer godt inn i dette bildet at republikaneren Clint Eastwood omtaler de unge som «Generation Pussy». Det samme gjør Claire Fox’ bok av fjoråret, I Find That Offensive! (2016). I følge Fox har vi «shaped our own overanxious, easily offended, censoriously thin-skinned Frankenstein monster. We created Generation Snowflake.»

Fox (f. 1960) har bakgrunn i det engelske Revolutionary Communist Party (RCP), en trotskistisk utgruppe som ble nedlagt i 1997. Hun leder nå tenketanken The Institute of Ideas som ble grunnlagt i 2000 av magasinet …

Abonnement kr 195/kvartal


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)