– Vi sier nei i protest

Kvam kommune har sagt nei til å ta imot enslige mindreårige asylsøkere. – Vi gjør det i protest mot manglende rammebetingelser, sier flyktningansvarlig.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Kvam kommune i Hordaland har gått til det skritt å gi UDI beskjed om at de ikke vil ta imot enslige mindreårige flyktninger i år.

– Det var jeg som rådet kommunen til det, sier flyktningansvarlig i Kvam, Veena Gill.

Og grunnen er at de økonomiske rammene fra statens side ifølge Gill ikke er på plass.

Gill er ikke en hvilken som helst flyktningansvarlig i kommune-Norge. For seks år siden ledet hun på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet en evaluering av arbeidet med enslige mindreårige i kommunene.

Rapporten hun leverte kom med sterk kritikk mot myndighetenes forskjellsbehandling av norske barn og enslige mindreårige flyktninger. Årsak: Mangel på penger.

– Forskningsrapporten la grunnlag for endring av politikken og en håndbok for kommunene, forteller Gill.

Men fremdeles mener hun at de økonomiske betingelsene ikke er tilstrekkelig på plass. Det bygger hun på egne erfaringer med bosetting av enslige mindreårige i Kvam i fjor.

– Statens tilskuddordninger dekker utgifter til omsorg, men ikke utdanning. Enslige mindreårige krever ofte ekstra tiltak med støttelærere og annet som kan være svært kostbart. Vi – og andre kommuner – har derfor erfart at regnskapet ikke går i hop, forklarer Gill.

– Omsorg uten utdannelse er dårlig omsorg. Det må staten ta inn over seg, slår hun fast.

Kvam kommune har heller ikke god erfaring med refusjonsordningen. Ekstrautgifter i forbindelse med enslige mindreårige skal kommunene kunne få tilbakebetalt i ettertid.

– Vi sendte inn et refusjonskrav i 2001 som vi etter ett år oppdaget at hadde blitt liggende i Samferdselsdepartementet. Ennå har vi ikke fått svar, sier flyktningansvarlig i kommunen.

Et annet økonomisk problem for kommunene er omsorgsovertagelse av barn. Dersom det skjer når en asylsøkerfamilie bor på et statlig mottak, tar staten regningen. Hvis familien allerede er bosatt i en kommune, er det kommunens ansvar.

– Vi har hatt et par omsorgsovertagelser her i Kvam. Vi gjør jobben, men får ikke dekket kostnadene. Enkelte kommuner vegrer seg derfor for omsorgsovertagelse, sier Gill, som er fylkesleder i Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid.

Summa summarum har Kvam kommune i protest mot de manglende økonomiske rammene sagt nei til enslige mindreårige i år.

– Jeg har et offentlig regnskap som viser at vi går i minus i forhold til bosetting av flyktninger, konkluderer Gill, som ikke vil at dette skal misforstås og tas til inntekt for Fremskrittspartiets syn på innvandring.

Direktør Bjørn Holden i UDI Region Øst – ansvarlig for bosetting av enslige mindreårige – mener at statens tilskuddordninger generelt er gode.

– Men vi anerkjenner mangelen på tilskudd til utdanning som et problem for noen kommuner, og har tatt dette opp i et brev til departementet, sier Holden, som ikke kjenner til at andre kommuner har sagt nei til enslige mindreårige i protest.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here