– Kvinnefiendtlig reform

Forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og Familieforbund (tidligere Husmorsforbundet) er ikke nådig i sin dom over forslaget til ny pensjonsreform. – Når Pensjonskommisjonen foreslår å nærmest radere bort muligheten for å jobbe deltid i fremtiden, vil det bare gjøre enda flere kvinner enn i dag til ufortjente minstepensjonister. Dette er en kvinnefiendtlig reform, sier […]

Forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og Familieforbund (tidligere Husmorsforbundet) er ikke nådig i sin dom over forslaget til ny pensjonsreform.

– Når Pensjonskommisjonen foreslår å nærmest radere bort muligheten for å jobbe deltid i fremtiden, vil det bare gjøre enda flere kvinner enn i dag til ufortjente minstepensjonister. Dette er en kvinnefiendtlig reform, sier Hodneland, og legger til at hun mener at det vil bli flere tapere:

– Jeg er stygt redd for at målsettingen om “alle foreldre i lønnet jobb på heltid” vil tømme lokalmiljøene for voksne og resultere i et kaldere samfunn generelt. Jeg minner om at også store barn og ungdommer trenger foreldrenes tid i det daglige, mer enn familiene får til i dag, sier Hodneland.

Forbundslederen peker på at også moderne kvinner ønsker mer tid til barna.

– I følge en undersøkelse gjort blant bevisste døtre til “68-generasjonsmødre”, ønsker majoriteten i perioder å gi avkall på lønnsarbeid for å trygge barnas hverdag og oppvekst. Pensjonskommisjonen må stikke fingeren i jorden i denne saken, krever Hodneland, som lover å bruke tiden framover til å sloss for sine meninger.

– Norges Kvinne- og Familieforbunds mål er at både kvinner og menn skal ha økonomisk og arbeidsmessig mulighet for å ta deltidsarbeide i perioder. Å straffe foreldre som tar ansvar for egne barns oppvekst og prøver å redusere ulempene ved en stresset familiehverdag, er å gå inn i fremtiden med bind for øynene, sier Hodnestad.

Kommentarer