– Vi gjør bare jobben

De konserntillitsvalgte representantene i Aker Kværners styre avviser kravet om å trekke seg ut av Sellafield-allianse, og mener Kværner ikke kan lastes for utslippene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Er vi der også, er det første konserntillitsvalgt Eldar Myhre i Aker Kværner spør når Ny Tid ber om en kommentar til alliansen Kværner har inngått med British Nuclear Fuels (BNFL) på Sellafield.

– 200 ingeniører, har vi så mange der, er neste spørsmål fra Myhre når han får vite omfanget av Kværners tilstedeværelse på Sellafield for tiden.

Myhre, far til avtroppende RV-leder Aslak Sira Myhre og selv en radikaler, er konserntillitsvalgt i Aker Kværner som representant for de ansatte i Kværner-delen av konsernet.

– Så langt jeg kan forstå burde Sellafield vært stengt. I prinsippet er jeg mot ethvert atomanlegg, sier Myhre.

– Vi gjør bare jobben

Men det betyr ikke at han er kritisk til sitt eget selskaps virksomhet på Sellafield.

– Det vi gjør der er jo på oppdrag fra eierne, vi finner ikke på dette selv. Utfordringen ligger hos britiske myndigheter og BNFL. Det er de som må gjøre noe med Sellafield-anlegget, mener Myhre.

Han ser betenkeligheter med hele Sellafield, som han selv har besøkt, men ikke at Kværner blir brukt for å gjøre ting bedre på atomanlegget.

– Bellona og Naturvernforbundet kritiserer Kværner for å ha inngått en allianseavtale med BNFL hvor dere stiller deres ekspertise generelt til rådighet?

– Mener de det? Det er jo interessant, svarer Myhre.

– Er det ikke betenkelig at Kværner samarbeider så tett med anlegget som «alle» er mot i Norge?

– Herregud, det har ingenting med det å gjøre. Jeg har vært på Sellafield selv og sett problemene. Men det ligger ikke til oss å bestemme, sier Myhre.

– Finnes det visse typer virksomhet som er så etisk betenkelige at Kværner sier nei til oppdrag?

– Jo, det kan sikkert tenkes. Men på Sellafield er det engelsk lov som er bøygen. Det er derfor viktig å legge press på britene. Kværner bestemmer ikke hva som skal skje med Sellafield, vi gjør bare jobben, svarer konserntillitsvalgt Eldar Myhre.

– Ikke vårt ansvar

Hans kollega, konserntillitsvalgt Atle Tranøy som stammer fra Aker-fløyen, er like avvisende til at Kværner har noe ansvar for Sellafields miljøsynder.

– Jeg kjenner ikke til allianseavtalen med BNFL, men vet at vi har noe vedlikeholdsarbeid på Sellafield. Det kan jeg vanskelig se er noe problem. Jeg oppfatter ikke at vi er ansvarlig for policyen på Sellafield, sier Tranøy, som mener at miljøbevegelsens reaksjoner er forutsigbar.

– Finnes det noen etiske grenser for hvilke type oppdrag Kværner tar?

– Måten du stiller spørsmålet på gjør at jeg føler at du har en agenda om at vi er ansvarlige for utslippene. Jeg har selv skrevet under på at utslippene fra Sellafield må stanse. Men vi er ikke i en posisjon til å stoppe problemet. Vi bidrar til at anlegget blir sikrest mulig, svarer Tranøy, også han kjent som en radikaler på venstresiden i norsk politikk.

– Gjør Sellafield bedre

– Kværner stiller sin ekspertise til rådighet for alle anleggene på Sellafield?

– Som sagt kjenner jeg ikke allianseavtalen. Men slik jeg oppfatter det stiller vi våre eksperter til rådighet for å gjøre Sellafield så sikkert som mulig. Det er ikke vi som er ansvarlig for policyen, det er det myndighetene i Storbritannia som er.

– Så det er heller ikke betenkelig om allianseavtalen fører til at dere utfører arbeid relatert til det meget kontroversielle Mox-anlegget på Sellafield?

– Nå drar du det veldig langt. Så langt har jeg ikke satt meg inn i avtalen vi har inngått med BNFL.

– Betyr det at du ikke vil ta opp hansken fra Bellona og Naturvernforbundet?

– Jeg kjenner ikke innholdet i allianseavtalen, har jeg sagt. Jeg sier ikke at jeg ikke kan ta opp hansken fra miljøbevegelsen. Men jeg kan ikke se at Kværner har ansvaret for miljøsyndene på Sellafield, avslutter konserntillitsvalgt Atle Tranøy.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here