– Urimelig asylkritikk

– Kritikken om at vi diskriminerer asylsøkerbarn skyter langt over mål, sier direktøren i Barne- og familieetaten i Oslo.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Det er urimelig av Line Ruud i uteseksjonen å gi kommunen ansvaret for den statlige asylpolitikken, sier direktør Vidar Eriksen i Barne- og familieetaten i Oslo.

Han føler seg ikke rammet av kritikken som barnevernpedagog Ruud kom med i forrige nummer av Ny Tid. Ruud, som for noen måneder siden la fram rapporten «Enslige mindreårige på asylmottak», kom med kraftig kritikk av blant annet barnevernets manglende oppfølgingen av asylbarn, som hun beskrev som diskriminerende og rasistisk.

– Det er ikke vårt ansvar at det tar så lang tid før asylsøkere blir bosatt i kommunene. Vi i Oslo har tatt vår kvote, og vel så det. Vi har også tatt mer enn vår kvote av skadde barn inn i våre psykiatriske behandlingstilbud, påpeker Eriksen.

– Ikke vårt ansvar

Han viser til at fylkeskommunen i 10-12 år har hatt et eget kontor for flyktninger som drives av barnevernet. Her får enslige asylsøkere opplæring og ferdighetstrening som blant annet skal forberede dem på skolegang.

– Vi har dessuten hatt en overrepresentasjon av denne gruppen i våre barnevernsinstitusjoner, og har et eget prosjekt for somaliske gutter, legger Eriksen til.

– Men Line Ruuds hovedkritikk mot dere er jo at barnevernet og andre relevante instanser ikke tar affære når enslige mindreårige asylsøkere forsvinner fra asylmottakene til Oslo sentrum, hvor de er et lett bytte for narkotika, kriminalitet og vold?

– Det er heller ikke vår oppgave på et fylkeskommunalt nivå å ta imot «bekymringsmeldinger» om barn som forsvinner. Det er politiets og bydelenes ansvar å finne dem. Men når de blir funnet, har vi et ansvar for å vurdere om de trenger et behandlingstilbud, svarer direktøren.

– Dette er komplisert

– Line Ruud overdriver barnevernet betydning i slike saker, det kan likegodt være andre egnede fagpersonell man heller burde ty til.

– Hvem da?

– Man må ikke gripe til lettvinte løsninger. Dette er komplisert, man kan ikke bare legge dette på én fagruppe, fortsetter Eriksen.

– Line Ruud sikter ikke til én faggruppe, men kritiserer det offentlige for at det ikke finnes relevant faglig personell som følger opp enslige asylsøkerbarn fra de kommer til Norge til de blir bosatt i en kommune?

– Ja. Men denne gruppen er en del av det statlige asylmottaket, dette er ikke lagt til barnevernet og oss, gjentar direktøren i Barne- og familieetaten.

– Det er en kjennsgjerning at det er vanskelig å få bosatt enslige mindreårige i kommunene. Men de vi har fått ansvaret for, tar vi ansvaret for, presiserer Eriksen.

Nytt av i år

Da Line Ruuds rapport om asylbarn ble offentliggjort i mars i år, uttalte regionsdirektør Bjørn Holden i Utlendingsdirektoratet at til Aftenposten at de vil ta tak i melderutiner og kommunikasjonskanaler når asylsøkere forlater mottakene og trekker inn mot Oslo sentrum.

– Etter at rapporten kom har vi hatt møter med uteseksjonen og politiet hvor vi har diskutert rutiner og oppfølging. Parallelt har vi hatt en total gjennomgang av UDIs rutiner, med fokus på forsvinninger og boplasser i kommunene, sier direktøren for UDIs region øst.

– Nytt av i år er at vi skal foreta to tilsyn i året på hvert asylmottak, at vi en gang i året skal ha tilsyn med hver enkelt person på mottaket, at mottakene skal få økt bemanning og at hver enkelt mindreårig asylsøker skal ha en særkontakt ved mottakene, opplyser han, og viser til retningslinjer UDI utarbeidet i november i fjor og en stortingsmelding hvor disse tingene grundig er tatt opp.

– Alle statlige mottak skal ha barnefaglig kompetanse, understreker Holden.

Færre forsvinninger

Regionsdirektøren er enig i at det ikke bare er nok med rutiner på papiret, men at disse også følges opp i praksis.

– Jeg er ikke oppdatert på alle detaljene. Men i juni skal vi ha et oppfølgingsmøte med politiet, hvor vi skal se på dette, sier han.

– Det har tross alt skjedd en forbedring i det siste. Vi har for eksempel lagt ned en avdeling for enslige mindreårige på Løren i Oslo, fordi det er rett og slett er færre av dem nå, legger Holden til.

Han forteller at det har vært langt færre forsvinninger fra mottak i den siste tomåneders perioden siden Line Ruuds rapport ble offentliggjort.

– En person på 16 år er registrert forsvunnet fra et mottak for enslige mindreårige på Vestlandet. Vedkommende er meldt forsvunnet til alle instanser som skal ha slik melding, og skal være sett på vei til Oslo, der vi skal undersøke om vedkommende har slektninger i området. I tillegg er noen 18-åringer blitt borte, med ett unntak fra transittmottak like etter ankomst. Den ene er for øvrig registrert forsvunnet flere ganger før, og dette er meldt i henhold til rutinene, sier Holden.

– Som nevnt er noe av poenget med det samarbeidet vi har med andre instanser i Oslo å kvalitetssikre at meldinger og rutiner blir fulgt opp i praksis, og dette hadde vi et møte om senest den 31. mai, avslutter regionsdirektøren i UDI.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here