– Kan se poenget i ettertid

– I ettertid kan jeg kanskje se poenget. Vi må bli ennå klarere mot utbygging og si at nok er nok, sier Jan Olav Nybo i Turistforeningen.

Ola
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Fagsjef for naturforvaltning i Den Norske Tursistforeningen, Jan Olav Nybo, sier at Langeland og Bjørklunds tar opp en kjent diskusjon full av dilemmaer.

– Hadde vi visst hva Jens Stoltenberg kom til å si i sin nyttårstale i 2001, hadde saken vært annerledes. Men da Vernegruppa for Saudavassdraga la fram Alternativ 2000 i 1997, så man for seg en stor utbygging. Vi har derfor sagt at vernegruppas forslag er en illustrasjon på en skånsom utbygging, selv om vi har understreket at vi ikke ønsker noen utbygging i Sauda, forklarer Nybo.

Han tviler likevel på at miljøbevegelsen nå i sluttfasen hadde kommet lenger ved å stå hardt på en null-løsning.

– Da regjeringen til slutt kom med sitt forslag, kastet vi inn Alternativ 2003 for å redde noen av de uberørte elvene. På dette tidspunktet hadde ingen hørt på oss hvis vi hadde krevd en nullutbygging, sier Nybo.

Samtidig erkjenner han at tidligere erfaringer fra vassdragsutbygging taler for at det kan være problematisk for miljøbevegelsen å fremme utbyggingsalternativer.

– Vi hadde litt av de samme erfaringene fra utbyggingen av Øvre Otta-vassdraget. Den lokale vernegruppa fremmet et forslag om en skånsom utbygging, og det endte med en halv utbygging. Det blir lite spillerom for myndighetene når det foreligger slike forslag fra miljøbevegelsen. Bordet fanger, og mange angret nok litt etterpå, sier Nybo.

Han mener derfor det er påkrevd for Turistforeningen og andre å finpusse profilen.

– Hvis Sauda-saken etterlater et inntrykk av at vi går aktivt inn for utbygging, må vi være klarere på at nok er nok, slår Nybo fast.

Han avviser bestemt Langelands antydninger om at deler av miljøbevegelsen har hatt motiver om å beskytte Venstre og KrF i Sauda-saken.

– Men dessverre ville ikke regjeringen samarbeide med SV i denne saken.

Hvis Statskraft forsøker å få politikerne med på en utbygging av Vefsna i Nordland, er beskjeden klar fra Turistforeningen.

– Vefsna er Nordlands største uberørte vassdrag. Der har vi ikke noe kompromiss å komme med. Vi har diskutert saken med den lokale vernegruppa, og vi er helt enige om strategien, lover Jan Olav Nybo i Turistforeningen.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here