– Levér et miljømirakel!

Miljøorganisasjonene mener at SV ikke kan få tilbake velgere før de presser fram milliardsatsing på klima og miljø.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 13.09.2007
[valget] – SV må levere et miljømirakel i statsbudsjettet for 2008. Politikk uten penger er bare babbel. Det politikerne synes er viktig, legger de milliarder bak. Det de ikke synes

er så viktig, snakker de bare pent om, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i Verdens

Naturfond (WWF).

SV ligger med brukket rygg etter det elendige kommunevalget. Selv forklarer partiet nederlaget blant annet med at de ikke klarte å sette miljø og klima på dagsorden under valgkampen. Miljøorganisasjonene mener imidlertid problemet er at SV ikke har klart å levere konkrete og vesentlige resultater som partner i den rødgrønne regjeringen. I stedet har de forsvart en miljøpolitikk som selv Fremskrittspartiet (Frp) har omfavnet.

– Hovedproblemet har vært klimapolitikken. Det var bare ett parti som omfavnet regjeringens klimamelding, og det var Frp. Det må jo være et problem for SV, sier Lars Haltbrekken, leder av Naturvernforbundet.

Han mener at SV ble felt av en altfor lite forpliktende klimamelding. Utskifting av oljefyr, innfasing av biodrivstoff og deponiforbud mot nedbrytbart avfall var de eneste kontkrete tiltakene, tilsvarende en reduksjon på – hvis man ser på det med velvilje – tre millioner tonn CO2. Resten var vage planer og løfter om utredninger. Dermed kan man se langt etter regjeringens egenltige målsetting om en reduksjon på 10-13 millioner tonn, som i utgangspuntet er en svar målsetting, ifølge Haltbrekken.

– Statsminister Jens Stoltenberg tok ikke opp regjeringens klimapolitikk i valgkampen, selv om han har sagt at den er verdens beste. Det er fordi både han og SV var redde for å bli omfavnet av Frp, sier Haltbrekken.

– Forventningene var store til SV i regjering. Men SV har bidratt til at miljøspørsmål ennå en gang blir oppfattet som et preikefelt. Det førte til en faneflukt av de som trodde på SVs miljøpolitikk, mener Hansson i WWF.

– SV har sittet og forsvart Arbeiderpartiets miljøpolitikk. De har forsvart en elendig klimaplan og mer oljeutvinning gjennom Forvaltningsplanen for Barentshavet, sier Bård Lahn, leder i Natur og Ungdom.

Alle tre mener at miljøforpliktelsene må vises klart i kommende budsjett. Uten penger, ingen miljøpolitikk.

– WWF har kommet med et krav om at det bevilges fem milliarder kroner mer til milø i budsjettet for 2008 – altså ikke verre enn et barnehageforlik. Dette har vi beregnet ut ifra det vi mener må til for å gjøre noe med problemer som klimautslipp, tap av artsmangfold og forurensing, sier Hansson.

– Miljøverndepartementet var det eneste departementet som fikk kutt i sine budsjetter for inneværende år, noe som er skandaløst. Naturvernforbundet har lagt fram et forslag om å øke bevilgningene til Miljøverndepartementet med to milliarder kroner, altså nesten en fordobling. Dette bør gå til barskogvern og rensing av fjorder, sier Haltbrekken.

Også Natur og Ungdom kommer med krav om mer penger til miljø.

– Vi mener at bare på de to postene skogvern og giftopprydding, bør Miljøverndepartementets budsjett økes med til sammen over 1,3 milliarder kroner, sier Lahn.

Han holder videre fram jernbanesatsing, satsing på ny energi og grensesetting overfor oljeindustrien som viktige miljøområder SV og regjeringen må vise handlekraft på. Natur og Ungdoms vil at det bevilges flere titalls milliarder på disse områdene.

Så spørs det hva miljøorganisasjonene sier om SVs innsats når statsbudsjettet for 2008 snart blir lagt fram.

Kommentarer