– Kan komme rettssaker mot Norge

EUs menneskerettighetskommissær truer Danmark med rettssaker hvis ikke reglene om familiegjenforening endres. Blir Norge neste land som stevnes?

Ny Tid

Publisert dato: 27/10/2004

Forrige helg truet Europarådets kommissær for menneskerettigheter, Alvaro Gil-Robles, den danske regjeringen med å hjelpe til å reise rettssaker mot Danmark på grunn av landets strenge regler om familiegjenforening.

Det er den danske avisa Politiken som skriver om denne siste utviklingen i de harde utfallene mot dansk innvandringspolitikk.

Det begynte med at menneskerettighetskommissær Gil-Robles i sommer presenterte en svært kritisk rapport mot de danske reglene for familiegjenforening. I den sammenheng fastslo han rett ut at reglene “ubetinget” bryter menneskerettighetene.

Bertel Haarders, den danske flyktning- og integreringsministeren, svarte med å kalle kritikken for “det rene, glade vrøvl.”

Nå spørs det om ikke de norske reglene for familiegjenforening snart blir gjenstand for samme kritiske blikk fra Europarådet.

Kritikken mot de danske reglene går nemlig i hovedsak ut på tre forhold: For det første kritiseres vår nordiske nabo for å ha innført aldersgrensa på 24 år for familiegjenforening. Sammen med tilknytningskravet – som gjør at familiegjenforente blir sent for å gjenforenes i det landet som største delen av slekta kommer fra – rammer dette ifølge Gil-Robles mange mennesker som ikke er involvert i tvangsekteskap eller arrangerte ekteskap, noe reglene ble opprettet for å beskytte unge jenter fra.

Ifølge Politiken kritiserer også Europarådets kommissær for menneskerettigheter den danske regelen om at den som ønsker familiegjenforening minst må ha 50.000 kroner i banken som en garanti for å kunne forsørge den som kommer fra utlandet.

Dette er å diskriminere mennesker på bakgrunn av økonomiske forhold, mener Gil-Robles.

I Norge har allerede Erna Solberg (H) innført en økonomisk grense på 166.000 kroner for familiegjenforening, også for asylsøkere som får “oppholdstillatelse av beskyttelsesgrunner”.

Kommunalministeren har også varslet at hun vil se nærmere på muligheten for å innføre tilknytningskrav i forbindelse med familiegjenforening.

Når så Utlendingslovutvalget i forrige uke la fram sin innstilling med forslag om å sette en 21 års aldersgrense for familiegjenforening, da begynner de norske reglene fælt å ligne de danske.

En av dem som mener dette er fagsjef i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Rune Berglund Steen.

– At asylsøkere med beskyttelsesgrunner nå kan nektes familiegjenforening i Norge fordi de ikke tjener nok penger, er et klart brudd på menneskerettighetene. Det kan definitivt komme rettssaker også mot Norge i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, sier Berglund Steen til Ny Tid.

Hvis ikke de danske myndighetene endrer sine regler tar Gil-Robles det for gitt at det både kommer rettssaker mot Danmark og at landet blir kritisert internasjonalt.

– Nå er Danmark heldigvis et land hvor folk kan gå til domstolene hvis de mener at deres rettigheter blir krenket. Det vil skje. Men hvis regjeringen hadde endret reglene, kunne vi ha unngått en masse unødvendige lidelser, sier Gil-Robles til Politiken.

Kommentarer