– Kan dømmes til behandling

- Å gå inn for kriminalisering av horekunder må ikke bety at man er for fengselsstraff, sier kvinnepolitisk leder i SV.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 26.05.2004

Debatten for eller mot kriminalisering av horekunder fortsetter i SV. Kvinnepolitisk leder og tilhenger av kriminalisering, Kari Anne Moe, reagerer på flere ting som partifellene Inga Marte Thorkildsen og Henriette Westhrin uttalte i forrige nummer av Ny Tid.

– Det blir gitt inntrykk av at tilhengere av kriminalisering ikke ønsker å gå i dialog med de prostituerte. Men når det eksempelvis gjelder høringen på Stortinget som Inga Marte viste til i Ny Tid, så var faktisk SVs kvinnepolitiske utvalg representert der, begynner Moe.

Leder av kvinnepolitisk utvalg er ikke minst opptatt av å korrigere inntrykket som ble gitt av kriminaliseringstilhengerne i forhold til straff. Thorkildsen og Westhrin uttrykte begge at det burde være naturlig for sosialister å stå for andre alternative måter å løse problemer på.

– Men man må skille mellom det å gå inn for kriminalisering og hvilke typer sanksjoner som kan innføres. Dette er to debatter. Straff betyr ikke nødvendigvis å putte horekunder i fengsel. Et forslag som har vært oppe i debatten er for eksempel å dømme horekunder til behandling, forklarer Moe.

Hun mener det er et behov for å rydde opp i bruken av begrepet legalisering. For slik det er i dag er det å være horekunde faktisk legalt, og følgelig blir det merkelig å si at man er mot legalisering av prostitusjon, samtidig som man er mot kriminalisering av horekunder, mener lederen av kvinnepolitisk utvalg.

Moe sier hun var nøye med å minne deltakerne under det mye omtalte debatten under SVs kvinnepolitiske landssamling om prostitusjon i april i år at det er mange ulike synspunkter på kriminalisering av horekunder i partiet. I den forbindelse ønsker Moe også å korrigere inntrykket som kriminaliseringstilhengerne Mariann Fossum og Ragnhild Forså ga i Ny Tid for to uker siden.

– Det er riktig at de fleste som tok ordet under debatten på seminaret var tilhengere av kriminalisering. Men i og med at flere ikke tok ordet er det vanskelig å hevde at alle var tilhengere, mener Moe.

Til slutt håper SVs kvinnepolitiske leder at det går an for begge parter å diskutere denne saken i et bedre debattklima i framtiden.

– Hvis vi skal få en god debatt må vi konsentrere oss om å beskrive våre egne synspunkter. Klimaet bedres ikke hvis motstandere av kriminalisering ikke blir tatt alvorlig hvis de hevder at de er mot prostitusjon, eller hvis det såes tvil om menneskesynet til tilhengerne av kriminalisering, sier kvinnepolitisk leder i SV, Kari Anne Moe.

Kommentarer