– Trenger ikke advokat før etter avslag

- Private organisasjoner kan gjøre en like god jobb for asylsøkere i søknadsfasen som advokater, mener UDI.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 12.05.2004

Utlendingsdirektoratet (UDI) avviser ikke uventet kritikken fra advokatforeningen om at rettssikkerheten er truet for asylsøkere, både i forhold til nåværende 48-timers prosedyre og det varslede bortfallet av advokatbistand før vedtaket på asylsøknaden blir fattet.

Som Ny Tid skrev i forrige uke i forbindelse med at vi fotfulgte den rumenske asylsøkeren Marian Floreas, så blir både registreringen hos politiet og selve asylintervjuet hos UDI i nåværende ordning gjennomført for asylsøkere som behandles etter 48-timers prosedyren før asylsøkeren får møte advokat.

– Hvorfor trenger ikke asylsøkeren bistand fra advokat når vedkommende skal fremme sin sak?

– Vår erfaring er at det ikke har stor betydning for asylsøkeren å snakke med en advokat før vedtaket. Jeg ville bli forbauset hvis det gjorde noen forskjell på asylsøkerens søknad. Det de trenger på forhånd er informasjon om hvordan prosedyren fungerer. Så får de anledning til å snakke med advokat etter asylintervjuet, sier leder for asylavdelingen i UDI, Paula Tolonen.

Tolonen mener heller ikke at det er avsatt for lite tid til bistand fra advokat, slik advokatforeningen i kraftige ordelag har uttrykt.

– Men advokaten til Marian Florea sier at det var umulig på noen få timer å skaffe dokumentasjon i Romania som støtter opp om hans forklaring på at han som bostedsløs forfølges av politiet?

– Denne mannen har en trist historie, han har hatt det forferdelig tøft. Men ingenting i historien er relatert til flyktningkonvensjonens definisjon på hvem som har krav på asyl. Hvis advokatene ser at gitte saker er av så alvorlig art at de trenger mer tid, må dette selvfølgelig tas opp med oss i UDI. Det er ingen som forventer at de skal hente inn informasjon fra Romania eller andre land på to timer, svarer Tolonen, som ikke vil gå med på at Marian Floreas liv på gata kvalifiserer til å komme inn under flyktningkonvensjonens definisjon av spesielle sosiale grupper (particular social group), hvilket gir like god grunn til asyl som eksempelvis politisk forfulgte.

– Det pågår en vedvarende diskusjon om hvem som faller inn under denne definisjonen. Men ingen har hevdet at for eksempel fattigdom alene kvalifiserer til beskyttelse. Man må også risikere alvorlig forfølgelse, forklarer Tolonen.

Lederen av asylavdelingen i UDI er heller ikke mottakelig for kritikken fra advokatforeningen om at det nye forslaget om å kutte ut fri rettshjelp ved 1. instansbehandling fører til en ytterligere forverring av asylsøkernes rettssikkerhet.

– Vi har begynt å utrede hvordan en eventuell ny ordning skal fungere. Bortfallet av advokathjelp skal kunne kompenseres ved bistand fra private organisasjoner, sier Tolonen.

– Hvorfor er det bedre at private organisasjoner bistår asylsøkere til å fremme sine saker enn advokater, slik vanlig er ellers i samfunnet?

– Dette er det ikke vi i UDI som bestemmer, men vår erfaring er at private organisasjoner gjør en god jobb. Jeg ser det ikke som noe problem at den rettslige bistanden erstattes av andre enn advokater. Private organisasjoner kan gjøre en like god jobb for asylsøkere i søknadsfasen som advokater Men jeg forstår at advokatforeningen ikke deler dette synet, svarer Tolonen.

Lederen for asylavdelingen sier at det er for tidlig å si i detalj hvordan 48-timers prosedyren blir når regjeringen etter planen har innført den nye advokatordningen fra 1. januar 2005. Hun avviser likevel advokatforeningens bekymring om at asylsøkere kan komme til å utvises fra landet før de i det hele tatt får truffet sin advokat.

– Advokatforeningen mener Norge blir verstingen i Europa hvis den nye advokatordningen innføres?

– Det stemmer ikke. Verken Danmark, Tyskland eller Finland gir advokathjelp i 1. instans, sier Tolonen, som igjen minner om at ordningen ikke er ferdigutredet i detalj ennå.

Kommentarer