– Nøkkelen er fleksibilitet

Likestillingsdirektør Long Litt Woon mener forslaget fra pensjonskommisjonen innbærer en forverring for kvinnene. – Det nye pensjonssystemet er basert på en antagelse at vi har reell likestilling. Det er ikke tilfellet, og derfor slår systemet ulikt ut for kvinner og menn. Og da i disfavør for kvinnene, sier direktøren, som mener at kommisjonen ikke har […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 14.01.2004

Likestillingsdirektør Long Litt Woon mener forslaget fra pensjonskommisjonen innbærer en forverring for kvinnene.

– Det nye pensjonssystemet er basert på en antagelse at vi har reell likestilling. Det er ikke tilfellet, og derfor slår systemet ulikt ut for kvinner og menn. Og da i disfavør for kvinnene, sier direktøren, som mener at kommisjonen ikke har tatt advarslene om uheldige likestillingsmessige konsekvenser av reformen alvorlig.

Long påpeker at tallene i dag allerede viser at av samtlige alders- og uførepensjonister er 21,5 prosent kvinnelige minstepensjonister og 3,3 prosent mannlige minstepensjonister.

– I et kvinneperspektiv er de viktigste endringene at den såkalte besteårsregelen bortfaller. I dagens system er det kun de 20 beste inntektsårene som teller hvis man ellers har full opptjeningstid på 40 år. Et system hvor alle år teller likt vil få stor betydning for kvinner som i perioder har jobbet deltid eller vært hjemmeværende med barn eller andre omsorgsoppgaver. Inntektsgrunnlaget for pensjonsberegningen vil bli redusert, sier likestillingsdirektøren.

Nøkkelen for å få til en rettferdig pensjonsordning er etter hennes mening fleksibilitet.

– Man må ha en fleksibilitet som kombinerer omsorg for barn og arbeid. Og dette er viktig for hele arbeidslivet, ikke bare for kvinner, sier Long, og minner om tidsklemma som spesielt barnefamilier strir med i en travel hverdag.

I framtiden bør derfor etter hennes mening besteårsregelen skjermes, arbeide med å redusere deltidsarbeidet fortsette, lik lønn for likt arbeid sikres og barnehagedekningen økes.

Kommentarer