– Oljen er en samisk ressurs

Sametinget kritiserer at Barentshavet åpnes for oljeleting. - Olje og gass er også en samisk ressurs. Derfor forlanger vi en grundig konsekvensutredning, sier fungerende president Ragnhild Nystad.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.12.2003

Budskapet fra olje- og energiminister Einar Steensnæs (KrF) om at regjeringen foreløpig sparer Lofoten, men åpner for oljeleting i Barentshavet, blir ikke sett på med blide øyne av Sametinget.

Fungerende president for Sametinget, Ragnhild Nystad, mener at regjeringen nok en gang ikke har tatt høyde for samiske rettigheter.

– Olje og gass er også en samisk ressurs. Derfor henger dette sammen med alt det andre som har med samiske rettigheter som urfolk å gjøre, sier Nystad.

Krever urfolksdimensjon

Tidligere i år gjorde Sametinget et vedtak som krevde at det blir foretatt en grundig konsekvensutredning av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet.

Her konkluderer Sametinget blant annet med at ILO-konvensjon 169 legger begrensninger for Statens myndighet med hensyn til utnyttelse av naturressurser som har konsekvenser for det samiske folket:

“Sametinget ber derfor om at det avklares hvordan regjeringen vil gjennomføre involveringen av Sametinget i arbeidet, slik at arbeidet med helårig petroleumsvirksomhet skjer i samsvar med nasjonale og internasjonale urfolksforpliktelser.”

Og tilfeldig konsultasjoner med Sametinget er ikke tilstrekkelig til å oppfylle folkerettens krav om involvering og medbestemmelse, slår vedtaket fast, og avrunder med følgende krav:

“Sametinget krever at Norge tar et hovedansvar for å bevare og utvikle urfolksdimensjonen i tilknytting til petroleumsvirksomheten i nord.”

– Vi har ikke blitt hørt

– Ble Sametinget tatt med på råd før regjeringen denne uka åpnet opp for oljeleting i Barentshavet?

– Nei, vi har som vanlig ikke blitt tatt med på råd. Men vi har sagt tidligere at vi forventer grundig konsekvensutredning før vi i det hele tatt kan begynne med noe som helst petroleumsvirksomhet i nord. Barentshavet er selve matfatet vårt. Vi må ikke sette oss i en situasjon der vi starter virksomhet uten at vi vet konsekvensene, sier Sametingets fungerende president, som er svært kritisk til regjeringens klarsignal overfor oljeindustrien.

– Hvorfor er det alltid slik at det er vår generasjon som skal ta ut alt av naturressurser? Vi må ha en langsiktig plan for utvinning av oljeressursene i Barentshavet. Og det må være en plan som inkluderer de samiske interessene, sier Nystad.

– Men har regjeringen tatt Sametingets krav seriøst, når de nå åpner for oljeleting i Barentshavet uten at det har blitt foretatt noen vurdering av de samiske interessene?

– De lytter ofte ikke til oss. Men nå må de utrede konsekvensene grundig, dette forlanger vi, svarer hun.

– Ikke god nok

Sametinget er ikke bare misfornøyd med at regjeringen nå gir klarsignal til å åpne opp Barentshavet. For allerede eksisterer det et prosjekt i Barentshavet som lover dårlig i forhold til samiske rettigheter; Snøhvit-utbyggingen.

– Vi ba også om en konsekvensutredning i forhold til Snøhvit. Og det ble foretatt en utredning, men selv de som utførte den sa at den ikke var god nok. Den ble foretatt på to måneder, men måtte ha vart i flere år for å kunne ha tatt for seg de samiske hensynene, oppsummerer fungerende president Nystad.

Og dermed går oljeeventyret i Barentshavet sin gang uten at de samiske rettighetene synes å være av interesse for verken myndighetene eller oljeindustrien.

Kommentarer