– Så vidt innom internasjonal rett

Det forelå ingen krav til at opplæringen av irakiske styrker i Norge skulle inneholde temaer som militæretikk og internasjonale konvensjoner.

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I et intervju på Forsvarsnett sier generalmajor Bjørn Kristiansen at den militære opplæringen av irakiske ledere ved Natos Joint Warfare Centre på Jåttå utenfor Stavanger har skjedd på irakernes premisser:

– Vi forteller dem om mulighetene, og de sier hva de vil ha. Vi skal ikke fortelle dem hva de skal gjøre, sier Kristiansen.

Hva da med militæretikk og internasjonale konvensjoner, har slike viktige spørsmål fått plass i det åtte dager lange kurset?

– Vi har ikke hatt noen spesifikk leksjon på militæretikk. Men vi har touchet innpå juridiske aspekter, sier presseoffiser Nils Gundersen i Joint Warfare Centre (JWC).

– Betyr det at dere har hatt en egen leksjon om Folkeretten?

– Jeg var ikke til stede selv, men vi hadde en leksjon under overskriften «Juridiske aspekter ved fellesoperasjoner», svarer Gundersen.

– Sett på bakgrunn av at invasjonen av Irak ikke hadde FN-mandat, at Nato ble splittet på grunn av angrepet og okkupasjonen av landet, at tortur av fanger i irakiske fengsler har blitt avslørt og det generelle kaoset mange steder i landet; er det ikke naturlig at det fokuseres på militæretikk og internasjonale konvensjoner?

– Du peker på en rekke ting og jeg forstår hva du spør om. Men jeg kan ikke svare på det fordi vi ikke holder på med det her i Stavanger. Kurset for irakerne varte i bare åtte dager, derfor var vi bare så vidt innom og touchet på det. Men jeg er ikke rett mann til å svare på dette. Du må gå til Forsvarsstaben eller Forsvarsdepartementet. Jeg kan bare svare for Nato.

– Men de har vel ingenting med innholdet i kurset dere ga på Natos Joint Warfare Centre?

– Nei, men Norge og de andre Nato-landene har akseptert og godkjent at vi skal lære opp irakiske styrker.

– Har ikke medlemslandene stilt noen krav i forhold til opplæringen?

– Nei, det har ikke kommet krav om at opplæringen av irakerne skulle inneholde militæretikk eller internasjonale konvensjoner. Men vi har et sett med leksjoner som vi brukte, deriblant en om juridiske aspekter ved fellesoperasjoner. Dessuten hadde vi en leksjon som en representant for Røde Kors holdt.

– Tok den for seg Genève-konvensjonene?

– Det vet jeg ikke. Aspektet var samarbeid med internasjonale organisasjoner.

– Hva med konvensjonen mot tortur, fikk irakerne opplæring i den?

– Nei den var helt sikkert ikke med i kurset, svarer informasjonsoffiser Gundersen i Joint Warfare Centre, og henviser til slutt til personen som holdt leksjonen om juridiske aspekter ved fellesoperasjoner.

Det lyktes ikke Ny Tid å få kontakt med vedkommende før avisa gikk i trykk.

---
DEL

Legg igjen et svar