– Avstand mellom liv og lære


Opposisjonspolitikere i Stortingets forsvarskomité er kritiske til at rammene for norske styrker i utlandet sprekker.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2004-10-27

Opposisjonspolitikere i forsvarskomiteen er lite begeistret over regjeringen legger opp til at budsjettrammen på 900 millioner kroner årlig til norske styrker i utlandet sprekker.

Marit Arnstad (Sp)

– Det er en betydelig avstand mellom det regjeringen sier og det de gjør. Dette er et godt eksempel på hvordan de setter opp målsettinger om hva som skal gå til norske styrker i utlandet, og så eser utgiftene likevel ut. I tillegg blir mer og mer av utgiftene til utenlandsoperasjoner skjult ved at de belastes andre poster i forsvarsbudsjettet.

Kjetil Bjørklund (SV)

– Det er ikke akseptabelt å legge et planverk til grunn som ikke følges. Men at det brukes mer penger til norske styrker i utlandet enn rammene tilsier, sier bare noe om at regjeringen ser på dette som prioritet nummer en. Og det at de skjuler mye av utgiftene ved å føre dem over andre poster er en politisk strategi fra regjeringens side.

Per Ove Width (Frp)

– Det er greit at regjeringen legger fram rammer som Stortinget kan si ja eller nei til. Men man skal ikke lage budsjetter som sprekker. Da må regjeringen rådføre seg med Stortinget. Hvis regnskapet til slutt viser at rammene for langtidsplanen for utenlandsoperasjoner ikke holdes, har regjeringen holdt tilbake opplysninger.

Abonnement kr 195/kvartal