– SV står på nikkersadelens side

– Urbaniseringa har overkjørt bygda. Min oppgave er å få by og land til å gå hand i hand, sier SP-leder Åslaug Haga.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Senterpartiets leder rydder en stor tung stein av bordet på hennes kontor i Stortinget for å gi plass til Ny Tids utsendte.

– Dette er en stein jeg fikk fra Tolga, som et bevis for at det finnes mer enn gode nok norske alternativer til italiensk granitt. Er det noe Norge er kjent for, så er det fjell, fjorder og stein. Likevel; når vi nå for en gangs skyld skal bygge et praktbygg, så gir vi fra oss mulighetene til å promotere norske råvarer, smiler Åslaug Haga oppgitt.

At det skal være nødvendig å importere granitt for å bygge ny opera her langt nord i steinrøysa, er for Sp-lederen komplett uforståelig.

– Jeg er sikker på at sju av ti regjeringer ville ha valgt stein fra eget land, slår hun fast.

Og dermed er tonen satt for intervjuet; for Åslaug Haga er en forkjemper for det norske i internasjonal sammenheng – og for distriktene i norsk sammenheng.

De siste som har fått merke det er de verneivrige.

– Sp profilerer seg som et miljøparti; hva er da galt med å verne natur?

– Når det gjelder vernepolitikk, så florerer ukunnskap. For det beste vernet vi kan gi er en fornuftig bruk av natur. Kulturlandskap er veldig viktig; så godt som all natur i Norge har spor fra mennesker, begynner Haga.

– Hva mener du med «ukunnskap»?

– Man legger en osteklokke over store naturområder for å verne dem. Men faktisk er det slik at arter vil forsvinne når naturen gror igjen. Ta for eksempel barskogvern; det er de skogområdene som er fornuftig drevet som har mange arter, og som derfor planlegges vernet. Jeg sier ikke at vi ikke skal ha urskog og at noen områder må bevares. Men spørsmålet er hvordan disse områdene skal brukes.

– Men finnes det eksempler på at vern har ført til problemer for artsmangfoldet?

– Ja, ta for eksempel fjellbjørk; for noen år siden var vi opptatt av å verne dem. Nå blir områder gjengrodd av fjellbjørk, svarer Haga.

Et av eksemplene på feilslått vernepolitikk er ifølge Sp-lederen Naustdal i Sogn og Fjordane, hvor seks nasjonale verneplaner legger opp til en båndlegging av 75 prosent av arealet i kommunen.

– Det blir helt galt når byråkrater sitter i Oslo og bestemmer. Det er de lokalt som burde bestemme, for det er de som har kunnskapen og erfaringen – og det er de som skal ha mulighet til å jobbe og leve der de bor, mener Haga.

– Med tanke på kommende regjeringssamarbeid, så er ikke akkurat dere og SV på linje her?

– Nei, SV står på nikkersadelens side i denne saken. Hytteeierne rundt om i landet er et langt større problem, de tåler ikke en gang at det ligger sauedritt utenfor hyttedøra. Se på Hol i Hallingdal; der eser landskapsvernet ut uten at folk får utbetalt erstatning. Dette er med på å skape meningsløse konflikter. Vi har mista balansen mellom by og land. Urbaniseringen har overkjørt bygda. Modernitet har blitt synonymt med byen, mens bygda blir sett på som gammeldags. Min oppgave blir å gjenreise forståelsen for by og land, hand i hand.

– Hva blir de viktigste sakene for Sp i forbindelse med et eventuelt regjeringssamarbeid med SV og Ap?

– Vi har tre store prosjekter som blir avgjørende for om vi kan bli med i en slik regjering, svarer Haga, og røper at dette er første gang hun lanserer opplegget:

– For det første må vi bidra til optimisme og verdiskapning langs kysten og i bygdene. Ideene, kunnskapen og viljen finnes der, men vi mangler politikken for å slippe den til. Staten er styrtrik, vi må derfor legge risikokapital fram til rådighet. Her om dagen var jeg i Jølster og besøkte en vevstue hvor de produserer kirketekstiler. Vevstua har gitt sju arbeidsplasser og det går så det griner.

– Så staten må spytte i mer penger til næringsutvikling lokalt?

– Ja, i Norge har vi kunnskap, kompetanse og kapital. Men vi har en regjering som sier at bare vi holder styr på krona og renta, så vil alt gå bra. Sannheten er at hvis ikke alt skal rakne, så må det bevilges penger til næringsutvikling på kysten og i bygdene. Dette blir veldig viktig for oss i forhold til regjeringssamarbeid, sier Haga.

Det andre store prosjektet Sp-lederen løfter fram er kvalitet i tjenester som helse, omsorg og skole.

– Og denne kvaliteten på tjenestene gjelder for alle. Og da handler det om kommuneøkonomien. Vi må få en slutt på at det offentlige sparer seg til fant. For vi har ikke bare skapt en kløft mellom by og land, men også sosialt.

– Og det tredje prosjektet?

– Vi må få en solid innsprøytning til idrett, kultur og frivilligheten. Vi vet hva idretten betyr for helsa; vi vil at 13-14-årige jenter skal holde på med idrett i hvert fall til de er 17-18 år gamle. Og så trenger vi å ruste opp folkekulturen; vi vil ha korps på 17. mai. Men de som holder på med korps må slippe å selge vafler og holde loppemarked for å få hjulene til å gå rundt. Frivilligheten må profesjonaliseres, proklamerer Haga.

– Nok en gang mer penger?

– Men dette er billig.

– Hvor ligger skjærene i forhold regjeringssamarbeid?

– Jeg tror dette er mulig å få til med AP og SV. Og jeg skulle jo gjerne hatt med KrF også. Men selvsagt er vi tre ulike partier. Størrelsen på partiene etter valget og forhandlinger vil til slutt bli avgjørende, svarer Haga, og tar et blikk utenfra på det norske samfunnet:

– Det folk ser når de ser på Norge utenfra er at vi har fått til at folk bor rundt omkring på alle mulige steder i denne steinrøysa, og at vi har klart i stor grad å jevne ut forskjeller mellom folk. Og så ser de at vi er rimelig solidariske internasjonalt og ivaretar miljøet ganske godt. Hvis Høyres politikk får fortsette, rakner det på alle disse områdene.

– Men hva med regjeringssamarbeid i forhold til Nato, EU, EØS og WTO?

– Det er selvfølgelig et stort skjær, og det er EU. For hvis ikke Ap legger EU-saken vekk, så er ikke regjeringssamarbeid aktuelt. Den saken er vi nødt til å innkassere på forhånd.

– Og du tror Ap vil legge seg flat?

– Nå sier Jens noe en dag og noe annet neste dag. Men jeg tror at Ap innser at det ikke kommer på tale med en EU-søknad. Det blir heller ingen regjering uten aksept av Nato og EØS, slår Haga fast.

Mer spenninger mellom Ap og SP forutser hun i forhold til WTO.

– Men her er det store spenninger innad i Ap. Jagland står som klassisk liberalist, andre står på vår linje.

– Og SV må slutte å oppføre seg som nikkersadelen?

– Jeg tror ikke dette blir noe problem. Hvis jeg får med meg Kristin Halvorsen til Naustdal eller Hol, vil SV forstå at fornuftig bruk av naturen ofte er det beste vern. Nei, det SV må gi seg på er Nato. De kan godt mene at Norge burde melde seg ut av Nato, slik vi mener at vi burde gå ut av EØS. Men en samarbeidsregjering må ha som utgangspunkt at Norge er med i Nato.

– Støtter dere Natos nye out of area-strategi?

– Vi er skeptiske og mener at Nato har blitt for offensive. Men vi kan likevel ikke utelukke at Nato brukes out of area. Militæroperasjoner må samtidig selvfølgelig være basert på et FN-mandat. Så kan det selvsagt bli diskusjoner om hva som er et FN-mandat.

– Flere lokalpolitikere tar nå til orde for at SP skal lempe på kravene til CO2-håndtering i forhold til gasskraftverk?

– Partiet er midt inni en prosess om dette nå. Det er klart at vi må ha en høy rensingsgrad. Men man må finne balansen mellom miljø og næringsutvikling lokalt. Dette sliter både SV og vi med.

– En av de første sakene som kommer til å ligge på bordet til en ny regjering er Statoils søknad om å få bygge to forurensende gasskraftverk; vil Sp si nei til det?

– Nei, det kan jeg ikke si noe til deg om nå, vi skal først pare beina sjøl. Men jeg skal ikke legge skjul på at dette er en av de vanskeligste sakene, innrømmer Senterpartiets leder, Åslaug Haga.

---
DEL

Legg igjen et svar