– Vandalisering av asylsystemet

- Det hjelper ikke om halvparten av advokatene gjør en god jobb for asylsøkerne når resten svikter, sier Rune Berglund Steen i NOAS.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 26.05.2004

En skulle kanskje tro at en som jobber i en organisasjon som skal tale asylsøkeres sak ville se rødt i forhold til myndighetenes stadige innskrenkinger av flyktningers mulighet til advokathjelp når de søker tilflukt i Norge.

Men fagsjef Rune Berglund Steen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) er ikke enig med Advokatforeningen i at rettssikkerheten er truet dersom ikke asylsøkere får bistand fra advokater.

– Mange asyladvokater gjør en god jobb. Men det hjelper lite for asylsøkerne når halvparten ikke gjør jobben sin, sier Berglund Steen, som mener at private organisasjoner som NOAS kan gjøre en like god, om ikke bedre jobb med å informere og veilede asylsøkere.

I Ny Tid for to uker siden kritiserte Arild Humlen i Advokatforeningen både dagens system og forslag til nytt system når det gjelder asylrett.

Rettssikkerheten er truet i dag fordi “grunnløse” asylsøkere som behandles etter 48-timers prosedyren først får advokathjelp etter at asylintervjuet er foretatt, sa Humlen.

Og enda verre blir det, mente Humlen, hvis regjeringen får gjennomslag for at advokatbistand først skal gis etter at asylsøkere – både de “grunnløse” og de “vanlige” – har fått avslag på sine søknader om asyl, samtidig som alle asylsøkere skal gjennom en “prescreening” for å få flest mulig over i 48-timers prosedyren.

– Advokatforeningen setter spørsmålstegn ved om NOAS virkelig taler saken til organisasjonens medlemmer, nemlig asylsøkerne?

– Vi er naturligvis enige i Advokatforeningens kritikk av forslaget om “prescreening”. Skulle dette bli gjennomført vil det være en vandalisering av asylsystemet og den mest alvorlige svekkelsen av asylsøkeres rettssikkerhet som vi har opplevd så lenge det har kommet asylsøkere til Norge, sier Berglund Steen.

Fagsjefen i NOAS går imidlertid ikke med på at organisasjonen ikke ser den nåværende 48-timers prosedyren som problematisk.

– Vi er ikke imot at det finnes en hurtigprosess for de grunnløse asylsøkerne. Men vi mener at 48 timer er altfor liten tid, og at det derfor er umulig å opprettholde en forsvarlig rettssikkerhet. Etter vår mening ville anslagsvis 10 dager ha gitt rom for en tilfredsstillende prosedyre for disse asylsøkerne. Slik det er nå detter asylsøkerne ut av flyene og må forklare seg omtrent før de har fått en matbit i seg, sier Berglund Steen.

– Så NOAS går ikke god for 48-timers prosedyren?

– Nei, på ingen måter. At asylsøkere mottar informasjon fra oss om prosedyren bøter åpenbart ikke på de alvorlige svakhetene ved prosedyren. Dette har vi gjort klart overfor både myndigheter og media, sier Berglund Steen, og viser blant annet til at NOAS har sendt ut korrigerende innlegg hver gang statsråd Erna Solberg har forsvart 48-timers prosedyren i aviser med henvisning til at NOAS som uavhengig organisasjon gir asylsøkerne informasjon.

I dagens system skjer for øvrig dette ved at asylsøkere får tilbud om materiell og se en informasjonsvideo laget av NOAS før asylintervjuet.

– Advokatforeningen mener at det er uholdbart at asylsøkere ikke møter advokat før asylintervjuet?

– Vi mener at det er problematisk at asylsøkere i 48-timers prosedyren ikke møter noen – verken sin advokat eller NOAS – før asylintervjuet, svarer Berglund Steen.

Og nettopp her går det store skillet mellom Advokatforeningen og NOAS: Mens sistnevnte er opptatt av at asylsøkeren skal møte enten en advokat eller en representant fra NOAS før asylintervjuet, insisterer Advokatforeningen på at asylsøkerne trenger bistand fra advokater for at rettssikkerheten skal ivaretas.

Ja, egentlig mener NOAS at det er bedre for asylsøkere å møte representanter fra en privat organisasjon framfor advokater.

– Er erfaringene NOAS har med asyladvokater så dårlige?

– Diskusjonen om hvordan advokatene gjør jobben sin har pågått i mange år nå, uten at Advokatforeningen har klart å rydde opp. Arild Humlen legger skylden på noen verstinger. Men våre undersøkelser og erfaringer fra asylsøkere som klager viser at dette fremdeles er et stort problem. Vi vil derfor ikke gå i skyttergraven for advokatenes mangel på timer med asylsøkere, det har ingen hensikt å kjempe for det når advokatene ikke gjør jobben de skal gjøre, sier Berglund Steen, som ikke mener at han er nådeløs overfor advokatene.

– Det høres nesten slik ut?

– Jeg vil presisere at det er mange advokater som gjør en god jobb. Men det hjelper ikke hvis halvparten av dem ikke gjør jobben. For asylsøkerne kan tildelingen av advokater nesten bli å sammenligne med en lottotrekning, sier Berglund Steen.

Dessuten mener NOAS-rådgiveren at det er lettere å kontrollere en privat organisasjon, framfor hundrevis av advokater.

– Det er ganske åpenbart at det er lettere å lage et godt system for både intern og ekstern kontroll med private organisasjoner. Advokater på sin side står bare til ansvar for sin egen samvittighet. Noen ganger har det gått bra, andre ganger dårlig, sier Berglund Steen.

– Så det betyr at NOAS ikke er motstander av regjeringens nye forslag om at alle asylsøkere først får advokathjelp til sin klagesak etter at de har fått avslag på asylsøknaden?

– Nei, vi tror at asylsøkerne vil tjene på å få informasjon og veiledning fra private organisasjoner framfor advokathjelp før asylsøknaden behandles, svarer Berglund Steen, som peker på at det er flere områder i samfunnet som mennesker får rettslig hjelp fra andre enn advokater.

NOAS deler likevel Advokatforeningens bekymring for det politiske klimaet i Norge.

– Asylpolitikken har nå omtrent samme status som miljøpolitikk – ingen vinner særlig mange stemmer på å markere seg på den. Den manglende interessen er paradoksal, når vi aldri har opplevd så mange innstrammende tiltak på så kort tid, sier Berglund Steen.

– Men kan ikke NOAS med sin informasjonsvideo og sin deltakelse i 48-timers prosedyren bli tatt til inntekt for nettopp denne innstrammingen dere kritiserer?

– Jeg kan se at det kan oppfattes slik, og jeg vet at vi havner i en mellomsituasjon. Men vi kan ikke la være å informere asylsøkerne selv om vi ikke liker prosedyren, svarer fagsjefen i NOAS, Berglund Steen, som forteller at det foregikk en grundig diskusjon internt før organisasjonen sa ja til oppgaven med å ikke bare informere vanlige asylsøkere, men også de som behandles etter 48-timers prosedyren.

Kommentarer