– Vi ønsket debatt på politisk plan

– Vi hadde bare en time til disposisjon. Det var derfor ikke plass til Gitte i panelet, sier Kari Folkenborg i SVs kvinnepolitiske utvalg.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Når Kari Folkenborg blir forelagt kritikken mot SVs kvinnepolitiske utvalg for at de ikke inviterte prostituerte Gitte til debatten om prostitusjon og kriminalisering av horekunder for to uker siden, svarer hun følgende:

– Forklaringen er ganske enkel: Vi hadde en time til disposisjon for innlederne før debatten skulle begynne. Det var derfor bare plass til to i panelet. Vi gjorde en vurdering og bestemte at det bare skulle være to innledere, slik at innlederne skulle få mulighet til å gå litt i dybden på teamet. Hvis det hadde vært for mange innledere ville det gått ut over muligheten til debatt blant deltagerne. Dette var ikke en gang hovedsaken under landssamlingen, forklarer hun.

På grunn av dette var det ifølge Folkenborg, som ledet paneldebatten, bare plass til Arne Randers-Pehrson fra Pro Sentret og Annika Cullberg fra SVs søsterparti i Sverige, Vänsterpartiet. Førstnevnte som representant for motstanderne av kriminalisering av horekunder, sistnevnte som tilhenger av kriminalisering og aktiv pådriver av den svenske lovgivningen.

– Det har aldri vært meningen å utestenge noen. Vi har aldri sagt nei til henne; vi fikk tips om henne. Men i og med at vi hadde fått Annika Cullberg i panelet, ønsket vi i utgangspunktet en politiker på samme plan. Det fikk vi imidlertid ikke, og valgte en fagperson fra PRO Sentret i stedet, sier Folkenborg, som til daglig er forsker ved Fafo.

– Men forstår du at Gitte som prostituert og medlem i SV føler seg utestengt?

– Når andre har tatt til orde for at hun skulle være med, kan jeg forstå at dette oppleves av noen som en mangel. Men det skyldes at vi i denne omgang ville diskutere dette på et politisk plan. Det var for øvrig flere andre aktuelle debattanter, blant annet fra Krisesentrene, som flere mente vi burde invitere til å delta. Men disse ble heller ikke invitert. Det er heller ikke slik at de prostituerte ikke har kommet til orde tidligere, svarer Folkenborg, og viser både til en Fafo-rapport som sier noe om de prostituertes situasjon i Oslo, og til at prostituerte har kommet til orde i debatter i media.

– Så neste gang dette blir diskutert så vil SVs kvinnepolitiske utvalg invitere Gitte eller en annen prostituert?

– Nå har ikke vi fastsatt tema for hva vi skal ta opp framover. Jeg synes ikke at det er unaturlig å invitere henne. Men jeg kan ikke si noe på vegne av utvalget nå. Vi har startet en debatt som vi håper skal gå videre ut i hele partiet.

På spørsmål om hun deler Arne Randers-Pehrons vurdering av at de fleste som var til stede under kvinnepolitisk landssamling var tilhengere av kriminalisering, svarer Folkenborg at det ikke var meningen at det skulle tas noen avgjørelse i dette spørsmålet nå.

– Vi foretok ingen votering, så det er vanskelig å si noe om hva forsamlingen mente. Men jeg er enig med Randers-Pehrson i at dersom en skal bedømme ut i fra debatten, så virket det som om landssamlingen var tilhenger av kriminalisering, sier Folkenborg.

– Hvor står du selv i debatten?

– Jeg tviler fremdeles, svarer Fafo-forskeren.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here