– Folk har vært villedet

– Lokalmyndighetenes forbud mot gruvedrift på Mindoro er grunnlovsstridig, sier Crew-sjef Jan Vestrum, som nå går videre med gruveplanene i Filippinene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Ledelsen i det norske gruveselskapet Crew Development mener at det bare er rett og rimelig at de nå har fått tilbake produksjonstillatelsen (Mineral Production-Sharing Agreement, MPSA) som myndighetene i Filippinene trakk tilbake i juli 2001.

Administrerende direktør Jan A. Vestrum ved selskapets hovedkontor i London og leder for Crews avdeling i Norge, Truls Birkeland, sier til Ny Tid at også tilbaketrekkingen av MPSA for tre år siden etter deres mening var lovstridig. Men selskapet ønsket ikke å gå rettens vei for å få tilbake produksjonstillatelsen. I stedet førte de en dialog med myndighetene som nå har gitt resultater.

At provinsmyndighetene på Mindoro for to år siden vedtok et moratorium på 25 år mot all form for gruveaktivitet, bekymrer ikke Crew-ledelsen.

– Det moratoriet er grunnlovsstridig, sier administrerende direktør Vestrum.

Crews ledelse viser her til at mineralforekomstene i landet er statens eie og underlagt sentralmyndighetenes bestemmelser. Følgelig kan ikke lokalmyndighetene på Mindoro bestemme om mineralene skal utvinnes eller ei.

– Det er i Filippinene som her i Norge; mineralet tilhører Kongen, sier Birkeland.

Men til tross for dette, innrømmer ledelsen i Crew at de er avhengige av lokalbefolkningen.

– Hvis det er slik at det er stor lokal motstand, så er prosjektet dødt, sier Vestrum.

Crew-sjefen har imidlertid ikke noe tro på at så vil bli tilfelle.

– Jeg har nylig kommet tilbake fra et besøk i landet, og signaler vi har fått er at lokalmyndighetene er i ferd med å endre synspunkt. De har innsett at gruvevirksomhet er en av mulighetene Filippinene har til å skape utvikling og velstand. Problemet for noen år siden var at det store flertallet på Mindoro ble villedet av noen få som manipulerte dem med feilaktig informasjon om prosjektet vårt lenge før det var avgjort hvordan prosjektet kom til å se ut, sier Vestrum, som får følge av Crews leder på Oslo-kontoret.

– Vi mener at folk ble villedet av folk med en annen agenda, av interessegrupper som skjøv miljøargumentene foran seg, sier Birkeland.

På spørsmål om han sikter til den kommunistiske geriljagruppen NPA som har vært aktiv på Mindoro, svarer Birkeland:

– Ikke nødvendigvis det. Men det finnes folk som reiser rundt i verden og forgifter jorda til bønder for å svartmale gruveselskap.

Ledelsen i Crew har nå planer om å gjenoppta forarbeidet til nikkelprosjektet på Mindoro. Det innbærer blant annet en miljøkonsekvensanalyse.

– Det som er svært viktig for oss nå er at det vi gjør er så transparent som mulig. Derfor inviterer vi myndighetene til å være med på eiersiden, sier Vestrum.

Han vil helst ikke at Crew skal bli sett på som et tradisjonelt gruveselskap. I stedet ønsker han å stå for bærekraftig gruvedrift, hvor forhold til miljø og lokalbefolkning går hånd i hånd med å drive butikk.

– Det spesielle med jordsmonnet på Mindoro er at det er fullt av tungmetaller. Når vi etter planen skal ta ut nikkel og kobolt, så betyr det at vi faktisk kommer til å rense jorda, ikke forurense den. Men det er klart; gruvedrift synes i naturen, sier administrerende direktør i Crew, som nå håper på en saklig diskusjon omkring selskapets nikkel-prosjekt.

– For noen år siden var det stor grad av tull som preget debatten på Mindoro. Jeg vil heller ikke forsvare den tidligere ledelsen til selskapet vårt i Filippinene. Det ble brukt mye tid på rally og markedsføring, og vår stedlige representant Arne Isberg var en litt spesiell karakter. Men de er ute av Crew nå, sier Vestrum.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here